Een hoge werktevredenheid zegt niet alles

7 juni 2012 | Door redactie

Maar liefst 90% van de Nederlanders is tevreden over zijn werk, maar alleen met tevredenheid moet een werkgever geen genoegen nemen. Het zijn namelijk de bevlogen werknemers die het verschil maken in de organisatie. Bevlogen werknemers hebben een hogere productiviteit, verzuimen minder en werken veiliger.

Met een tevredenheidsonderzoek onder de werknemers besteedt de werkgever aandacht aan de meningen van de werknemers. Ook krijgt hij inzicht in het beeld dat er bestaat over de organisatie, de arbeidsomstandigheden en de voorwaarden. Toch blijkt dit soort onderzoeken niet aan te geven hoe bevlogen de werknemer is. Volgens Wilmar Schaufeli, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie en senior adviseur bij 365/Zin, laat onderzoek zien dat slechts 20% van de werknemers bevlogen is. Bevlogenheid zorgt voor een hogere productiviteit. Zijn vijf medewerkers in uw organisatie bevlogen, dan is hun productiviteit gelijk aan zes werknemers. Verder verzuimen bevlogen werknemers zo’n 30% minder en voeren ze het werk 60% veiliger uit.

Vraag naar de bevlogenheid van de werknemer

Bij het uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoeken is het dus belangrijk om de vragen toe te spitsen op bevlogenheid. Vraag bijvoorbeeld naar het enthousiasme voor het werk, de voldoening die werknemers daaruit halen en de betrokkenheid bij de organisatie. Ook de hoeveelheid energie, de focus en gedrevenheid zeggen iets over de bevlogenheid van de werknemers. Zo kunt u naar aanleiding van de resultaten verbeterpunten vaststellen en aanpakken en tevreden werknemers op weg helpen naar bevlogenheid.

Bevlogen werknemers