EU lanceert Europese Arbeidsautoriteit

De Europese Unie heeft gisteren in Brussel de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) officieel gelanceerd. De ELA moet bijdragen aan een eerlijke interne arbeidsmarkt binnen de EU. Met de oprichting van de autoriteit wil EU misstanden, zoals oneerlijke concurrentie, fraude en uitbuiting van personeel, tegengaan. Vandaag komt het ELA-bestuur voor het eerst bijeen.

17 oktober 2019 | Door redactie

Op dit moment werken in de Europese Unie ruim 17 miljoen mensen in een andere lidstaat. De nationale arbeidsinspecties moeten toezien dat hun rechten en plichten als arbeidsmigrant gewaarborgd zijn. De ELA gaat controleren of de EU-lidstaten de Europese regels voor grensoverschrijdende arbeid goed naleven en ervoor zorgen dat de nationale arbeidsinspecties onderling beter gaan samenwerken.

ELA kan meteen aan de slag met vermeende misstanden

De ELA gaat zich onder andere bezighouden met het maken van risicoanalyses, het faciliteren van een betere gegevensuitwisseling, het coördineren van inspecties en het bemiddelen bij geschillen tussen landen. Voor de autoriteit is er meteen werk aan de winkel. De Europese vakbondskoepel ETUC heeft al diverse uitbuitingszaken bij grensoverschrijdende arbeid bij de ELA aangemeld, die de autoriteit moet gaan onderzoeken. Het gaat hier om Oost-Europeanen die werkzaam zijn in Duitsland, Oostenrijk en Denemarken. Volgens de vakbondskoepel worden de arbeidsmigranten onderbetaald, wordt hun vakantie- en ziektegeld ingehouden en dragen de werkgevers geen sociale premies voor hen af.

In 2024 volledig operationeel

Eind 2018 bereikten de EU-lidstaten al een akkoord over de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit. De ELA is gevestigd in Bratislava, Slowakije. Bij de dienst gaan zo’n 140 mensen werken, waaronder zestig ‘verbindingsofficieren’, gedetacheerde deskundigen uit de verschillende lidstaten. Binnen vijf jaar moet de autoriteit volledig operationeel zijn.