Europees verzoek veilig werken in de buitenlucht

28 juli 2022 | Door redactie

Temperaturen in de zomer kunnen behoorlijk oplopen, soms dagenlang. Als er sprake is van een hittegolf, kan de situatie om te werken onhoudbaar zijn en in sommige situaties zelfs overlijden tot gevolg hebben.

Het Europees Verbond voor Vakverenigingen (EVV) stelt voor om in Europees verband een maximumtemperatuur om buiten te werken af te spreken. De meeste Europese landen, waaronder Nederland, hebben geen wettelijke regels voor werken in de buitenlucht. In België, Hongarije en Letland gelden wel maximumtemperaturen om buiten te werken. Voor werknemers die buiten werken of op plekken waar de temperaturen extreem kunnen oplopen, kunnen de arbeidsomstandigheden onmogelijk worden. Bij buitenwerkers moet er al extra opgelet worden als het warmer is dan 26 graden. Bij extra lichamelijke inspanningen moet de werkgever maatregelen nemen, zoals bescherming tegen de zon en voldoende drinkwater voor de werknemers.

Wettelijke regels maximumtemperaturen

23% van alle werknemers in de Europese Unie heeft een kwart van de tijd te maken met hoge temperaturen, blijkt uit een studie van EU-onderzoeksbureau Eurofound. Voor werknemers in de landbouw en industrie ligt dit percentage hoger. Het voorstel van de EVV is een reactie op het overlijden van drie Spaanse arbeiders door werken in de hitte. Ieder land werkt met verschillende maximumtemperaturen. In Nederland staat in het Arbobesluit dat de temperatuur op de werkplek geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers en adviseert bij hoge temperaturen verkorting van werktijden (tool). Volgens de arbeidshygiënische strategie zouden werkgevers dus allereerst moeten overwegen om op hete dagen de werktijden aan te passen, extra pauzes in te lassen of een tropenrooster in te voeren (tool). Als dat onvoldoende oplossing biedt, kunnen zij daarnaast ook nog persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken.

Bijlagen bij dit bericht