Geen aftrek werkkleding als die buiten werk te dragen is

23 november 2017 | Door redactie

De kosten van werkkleding zijn voor een ondernemer alleen af te trekken als de kleding (nagenoeg) uitsluitend tijdens het werk gedragen kan worden. Dit heeft de rechter onlangs aangegeven.

Volgens de Belastingdienst is er sprake van werkkleding bij een ondernemer als deze:

  • (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om in het kader van de onderneming te worden gedragen; of
  • voorzien is van zodanige uiterlijke kenmerken dat daaruit blijkt dat deze kleding uitsluitend bestemd is om te worden gedragen bij het behalen van de winst.

In de betreffende zaak had een predikant een jacquet gekocht voor ruim € 350. Dit bedrag had hij als kosten voor werkkleding afgetrokken van zijn winst omdat hij het jacquet alleen maar droeg tijdens zijn predikantswerkzaamheden.

Niet buiten onderneming te gebruiken

De rechtbank gaf echter aan dat voor de beoordeling of de ondernemer de kosten wel of niet mag aftrekken de vraag moet worden gesteld of de kleding ook buiten de onderneming gebruikt kan worden. Ondanks het feit dat een jacquet niet een alledaags kledingstuk is vond de rechter dat deze ook nog gedragen kan worden bij gala’s, huwelijken en andere gebeurtenissen. Daarnaast zaten er op het jacquet geen uiterlijke kenmerken waardoor het pak alleen geschikt zou zijn voor de predikantwerkzaamheden. De rechter vond dus dat er geen sprake was van werkkleding waardoor de kosten niet aftrekbaar waren.
Rechtbank Gelderland, 22 november 2017, ECLI (verkort): 6029