Gevaarlijke stoffen groot risico in magazijnen

17 maart 2017 | Door redactie

Werknemers in magazijnen en werkplaatsen zeggen te vrezen voor een ongeval op hun werk. Dat geeft 11% van de respondenten van een onderzoek naar veiligheid op de werkplek aan. Werknemers vinden dat vooral vloeistoffen en chemische stoffen risico opleveren.

Van de ondervraagde werknemers in magazijnen en werkplaatsen zegt 11% dat het slechts een kwestie van tijd is voor zich een ernstig arbeidsongeval voordoet. 35% van de respondenten werkt met chemische of gevaarlijke stoffen. Volgens 10% van die werknemers worden deze niet altijd goed afgeschermd of opgeborgen, blijkt uit onderzoek van Manutan. Ook slordig werken met gevaarlijke stoffen is een risicofactor op de werkvloer. Zo worden regelmatig vloeistoffen gemorst (30%) en niet zorgvuldig genoeg verwijderd. 54% heeft geen idee hoe de stof moet worden opgeruimd en 30% beschikt niet over geschikte reinigingsmiddelen.

Volgen arbeidshygiënische strategie verplicht

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn in de eerste plaats een zaak van de werkgever. Hij is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s. Voor het risico van werken met gevaarlijke stoffen is het volgen van de arbeidshygiënische strategie verplicht. Die bestaat uit maatregelen op vier niveaus:

  1. Bronaanpak: vervangen van de gevaarlijke stof door een veiliger alternatief.
  2. Collectieve maatregelen: blootstelling aan de gevaarlijke stof verminderen door technische aanpassingen zoals een afzuiginstallatie.
  3. Individuele maatregelen: de werkgever kan het werk bijvoorbeeld zo organiseren dat werknemers minder risico lopen.
  4. Persoonlijke bescherming: de werkgever is verplicht om gratis persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken.

Bevorderen veilig gedrag werknemers

De maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie volgen als het goed is uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de RI&E. Daarnaast kan de OR een rol spelen bij het bevorderen van veilig gedrag door werknemers. Die hebben namelijk ook verplichtingen die volgen uit de Arbowet. Zo zijn werknemers verplicht om kennis te nemen van voorlichting over werken met gevaarlijke stoffen, veiligheidsinstructies  op te volgen en de verstrekte beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken.