Klokkenluider Nationale Politie stapt op

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om werknemers gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te bieden. Volgens Politieadviseur Carel Boers is hier bij de Nationale Politie geen sprake van. De korpsleiding zou niets gedaan hebben met zijn meldingen over ernstige misstanden bij de politietop. Daarom stapt hij op.

17 juli 2019 | Door redactie

Politiecoach en lid van de diversiteitsraad van de Nationale Politie Carel Boers heeft zijn ontslag ingediend. Naar zijn zeggen heeft de korpsleiding de tientallen misstanden die hij de afgelopen periode heeft gerapporteerd, stelselmatig genegeerd. Het zou onder andere gaan om seksuele intimidatie, aanrandingen, discriminatie en valsheid in geschrifte. Boers beschuldigt de korpsleiding, en korpschef Akerboom in het bijzonder, ervan dat zij niets doen tegen homohaat, moslimfobie en intimidatie van vrouwen. Naar aanleiding van de ontslagbrief van Boers wil politievakbond NPB zowel met Boers als met korpschef Erik Akerboom in gesprek.

Vakbond ziet ontslagbrief als indringende noodkreet

Volgens Boers probeert Akerboom elke vorm van conflict te vermijden. Hij roept zijn ex-chef op om versneld nieuwe jonge en diverse leiders aan te stellen. In een reactie erkent de korpschef dat de werksfeer niet overal veilig en inclusief genoeg is, maar hij ontkent dat ontoelaatbaar en grensoverschrijdend gedrag gemeengoed is binnen de politie. Bij de politiebond zijn al honderden emotionele reacties van leden binnengekomen over de kwestie. Sommigen herkennen zich in de situatie, anderen juist niet. Volgens NPB-voorzitter Jan Struijs is de brief van Boers een indringende noodkreet, die de bond heel serieus moet nemen.

OR kan initiatiefrecht inzetten om arbeidsomstandigheden te verbeteren

De Arbowet verplicht werkgevers om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Voldoet de werkgever niet aan deze plicht, dan kan de ondernemingsraad (OR) actie ondernemen. De OR moet de naleving van de regels op het gebied van arbeidsomstandigheden immers bevorderen (artikel 28, lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden, WOR). Om daadwerkelijk tot verbetering te komen, kan de OR het initiatiefrecht (artikel 23 WOR) inzetten om de bestuurder een concreet voorstel te doen. De bestuurder is dan verplicht om minimaal één keer met de OR in overleg te gaan over het voorstel én om schriftelijk en onderbouwd te laten weten wat hij besluit. Desnoods kan de OR anoniem een klacht indienen bij Inspectie SZW.