Kosten voor inspectie straks op uw bordje?

11 mei 2015 | Door redactie

Het kabinet wil vanaf volgend jaar de organisaties die onder het Besluit risico’s zware ongevallen vallen, mee laten betalen aan de kosten voor toezicht door de Inspectie SZW. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de Arbowet moet wijzigen.

Organisaties die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, moeten zich aan de regels uit het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) houden. Het BRZO verplicht deze organisaties er alles aan te doen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De Inspectie SZW is één van de partijen die de naleving van het BRZO controleert. De specialistische controles van de Inspectie SZW zijn streng en intensief, omdat ongevallen bij de betrokken organisaties grote gevolgen kunnen hebben. De inspectiekosten zijn dan ook hoog.

BRZO-organisaties gaan voor inspectiekosten betalen

Het kabinet vindt het niet redelijk dat de overheid – en indirect de burger – de toezichtskosten moet ophoesten, terwijl de kosten nodig zijn door de activiteiten van de zware chemie. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laat daarom in een onlangs gepubliceerd wetsvoorstel (pdf) weten dat het kabinet een deel van de toezichtskosten vanaf volgend jaar wil doorbelasten aan de grote chemische organisaties. Hun concurrentiepositie zal hier naar verwachting niet onder leiden.

Geef uw mening over de doorberekening van inspectiekosten

Alleen de kosten van de inspecties op het gebied van arbeidsomstandigheden zullen worden doorberekend. Deze kosten bedragen in totaal maximaal € 6 miljoen. De BRZO-organisaties gaan voor de kosten een basis- en opslagtarief betalen. De hoogte van het basistarief is afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waar een organisatie mee werkt en de hoeveelheid inspecties die daardoor benodigd zijn. Het opslagtarief hangt af van het aantal inspectie-uren die in de voorgaande drie jaren nodig waren in een organisatie. Werkt een organisatie veilig, dan gaan de inspectie-uren omlaag en het tarief dus ook.
Het ministerie van SZW is benieuwd hoe u denkt over deze manier van doorberekenen. U kunt uw mening geven op internetconsultatie.nl.