Meer stress en fysieke risico’s op Europese werkvloeren

25 mei 2023 | Door redactie

Het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk heeft een rapport uitgebracht met trends en relevante ontwikkelingen. Hoewel op Europese werkvloeren het aantal arbeidsongevallen is gedaald, zijn er meer stressgerelateerde risico's en is de kans op fysieke belasting onverminderd groot.

Uit een rapport van het Europese Agentschap voor Veiligheid en gezondheid op het Werk (EU-OSHA) met daarin de ontwikkelingen en trends op het gebied van veilig en gezond werken in Europa, blijkt dat er weliswaar een daling is van het aantal arbeidsongevallen, maar dat de risico’s van psychische arbeidsbelasting (PSA) toenemen en dat het risico van fysieke belasting onverminderd hoog blijft. De aanpak van risico’s van fysieke belasting op de werkvloer stagneert en vertoont geen vooruitgang. Het gaat dan vooral om de traditionele risico’s ongevallen, lawaai, trillingen, stof, chemicaliën en biologische agentia en extreme temperaturen. Het percentage werknemers dat hieraan wordt blootgesteld is niet veranderd sinds 2005.

Toename thuiswerken en hybride werken

Het rapport Veiligheid en gezondheid op het werk in Europa: stand van zaken en trends 2023 van EU-OSHA constateert dat dit onder meer komt door onvoldoende controles door de verschillende arbeidsinspecties. Gemiddeld werden er tussen 2010 en 2020 2 miljoen inspecties per jaar uitgevoerd in ongeveer 22 miljoen bedrijven in de EU. Dat aantal is gestaag afgenomen gedurende die jaren. Het naleven van wet- en regelgeving wordt bemoeilijkt door de toename van het aandeel van andersoortige arbeidsrelaties: denk aan deeltijdwerk, tijdelijk werk, seizoenswerk, thuiswerken en hybride werken. Hierdoor is het niet meer vanzelfsprekend dat werkgever en werknemer een duurzame relatie opbouwen. Ook is het voor de werkgever lastiger de arbeidsomstandigheden te beheersen en te controleren. Via de website van EU-OSHA is het volledige rapport in het Engels als pdf te downloaden.