MeewerkWeek: baas aan de slag op de werkvloer

4 november 2015 | Door redactie

De Nationale MeewerkWeek vindt plaats van 16 tot en met 20 november. Bestuurders, managers en kantoormedewerkers steken hun handen dan op een andere manier uit de mouwen: achter de balie, bij de lopende band of de helpdesk. Goed om betrokkenheid te creëren bij uw achterban en om inzicht te krijgen in de processen.

Het doel van de Nationale MeewerkWeek is dat bestuurders, managers en kantoormedewerkers minimaal twee uur aan de slag gaan bij de basis van hun eigen organisatie. Dit sluit aan bij de ideeën over maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij meer rekening wordt gehouden met de behoeften van mensen.

Bestuurder krijgt meer inzicht in processen

De werkgever creëert meer betrokkenheid bij de werknemers en het geeft hem beter inzicht van wat er op de werkvloer speelt. Zo ontstaat er mogelijk meer begrip voor processen die niet helemaal lekker lopen. Handig dus voor uw OR, want nu ziet de bestuurder rechtstreeks waar uw achterban tegenaan loopt. Op nationalemeewerkweek.nl kunt u uw organisatie opgeven om mee te doen aan de Nationale MeewerkWeek.

Breng de Nationale MeewerkWeek onder de aandacht

Uw organisatie krijgt dan ondersteuning in de vorm van persberichten en interne promotiemiddelen om de MeewerkWeek onder de aandacht te brengen. Het is wel handig om iemand aan te stellen die het meewerken organiseert en de werkgever voorbereidt op wat hij gaat doen. Na afloop is het ook leuk als de meewerkers hun ervaringen delen via het intranet. Is er geen nog geen intranet, maar hebben werknemers daaraan wel behoefte, dan kunt u op basis van het initiatiefrecht een voorstel doen om intranet in te voeren (tool). Daarbij heeft u ook mogelijkheden om OR-pagina’s toe te voegen (tool).