Ministerie SZW organiseert bijeenkomsten arboprofessionals

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) organiseert een aantal bijeenkomsten over arbeidsomstandigheden. Deze bijeenkomsten richten zich op eerlijk, gezond en veilig werk en op preventie en samenwerking. Ze zijn bedoeld voor onder andere de arboprofessional.

20 september 2018 | Door redactie

Op woensdag 7 november 2018 organiseert het ministerie van SZW een landelijke bijeenkomst over arbeidsomstandigheden. Dit is de eerste bijeenkomst voor het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk. Hiermee wil het ministerie goed werkgeverschap promoten bij alle werkgevers in Nederland. Werknemers die tegen een goed salaris gezond en veilig hun werk kunnen doen, zijn namelijk langer inzetbaar. Tijdens de bijeenkomst kunnen brancheorganisaties, kennisinstituten en organisaties kennis uitwisselen om arbeid nog eerlijker, gezonder en veiliger te maken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een registratieformulier.

Dankzij preventie blijven werknemers gezond

Daarnaast vindt op donderdag 22 november 2018 een netwerkbijeenkomst plaats van het ministerie van SZW. De bijeenkomst staat in het teken van preventie en samenwerking en is bedoeld om de arbozorg in de toekomst te verbeteren. Het exacte programma wordt in de komende maanden bekend gemaakt. Door in een organisatie in te zetten op preventie, kunnen ziekteverzuim en arbeidsongevallen worden voorkomen. Zo blijven werknemers gezond en kunnen zij langer doorwerken.

Minimaal één preventiemedewerker aanstellen

De Arbowet verplicht werkgevers om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker inventariseert welke risico's werknemers lopen op de werkvloer en welke maatregelen voorkomen dat er iets mis gaat. De risico’s worden vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tools) en de bijbehorende maatregelen in het plan van aanpak. Door de gewijzigde Arbowet van 1 juli 2017 is de rol van de preventiemedewerker nog belangrijker geworden. Zo moet de preventiemedewerker overleggen met de arbodienst of bedrijfsarts. Ook moet de OR instemmen met de persoon die preventiemedewerker wordt en met diens positie in de organisatie.