Nieuw advies SER voor arbobeleid in Arbovisie 2040

16 mei 2023 | Door redactie

De arbeidsrisico’s op Nederlandse werkvloeren zijn al een aantal jaren stabiel. Dat is niet positief, vindt de SER. Er zijn maatregelen nodig om alle werkenden gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te kunnen bieden. In Arbovisie 2040 geeft de SER 8 aanbevelingen om dit te bereiken.

De Sociaal-economische Raad (SER) heeft deel 1 van het Advies Arbovisie 2040 gepubliceerd. In dit document blikt de SER vooruit op de maatregelen die nodig zijn om voor alle werkenden in Nederland gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te realiseren. In deel 1 gaat de SER vooral in op de knelpunten die daarbij spelen. Ondanks alle inspanningen zijn de arbeidsrisico’s in organisaties de afgelopen jaren gelijk gebleven. Er is dus geen verbetering bereikt en dat moet anders. De vier pijlers waarop beleid zich moet richten zijn het arbostelsel, de arbeidsmarkt, de arbeidsrisico’s en de internationale ontwikkelingen. Wat nog ontbrak zijn de arbeidsomstandigheden van thuiswerken en hybride werken. Ook daar is in Arbovisie 2040 aandacht voor.

Aanbevelingen SER

De toenemende diversiteit van de arbeidsmarkt vraagt niet alleen om goed werkgeverschap maar ook om verantwoord opdrachtgeverschap. Ook zzp’ers en andere arbeidskrachten moeten goed beschermd worden. De SER doet 8 aanbevelingen. De eerste 3 zijn:

  1. Concrete en meetbare doelen stellen voor preventie voor de periode 2023-2040 op bedrijfs-, sectoraal en nationaal niveau. De focus moet liggen op aanpak van de drie grootste risico’s: psychosociale arbeidsbelasting (PSA), fysieke belasting en gevaarlijke stoffen. Het advies is opname van PSA in de arbocatalogus te verplichten.
  2. Vergroten betrokkenheid werknemers bij het arbobeleid. Nu heeft een derde van de or-plichtige organisaties geen ondernemingsraad (OR) en bij organisaties die wel een OR hebben, is die niet actief betrokken bij het arbobeleid. Het advies is dat OR-plichtige bedrijven een arbocommissie of VGW(M)-commissie instellen. Organisaties zonder OR moeten het overleg met de PVT anders organiseren: hier kan een gekozen  preventiemedewerker een rol spelen.
  3. Meer bedrijven moeten een RI&E hebben. Daarom moet er een start-RI&E worden ontwikkeld, toegespitst op het mkb en gespecificeerd naar sector. De Nederlandse Arbeidsinspectie moet nalatige bedrijven aanschrijven. Zij mogen dan eerst deze start-RI&E invullen en opsturen naar de NLA. Ook moeten bedrijven zelf hun RI&E digitaal kunnen aanmelden.

Op de website ser.nl is Arbovisie 2040 deel 1 te downloaden (pdf).