Oneerlijk werk vaak ook ongezond en onveilig

Flexibele arbeidskrachten aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden niet alleen vaker uitgebuit, ze lopen ook meer risico op een arbeidsongeval of gezondheidsklachten door het werk. Werkgevers leven de arboregels onvoldoende na.

18 oktober 2019 | Door redactie

Inspectie SZW controleert de komende jaren scherper en verdubbelt de inzet om oneerlijk werk aan te pakken. Zo moet elke werknemer in Nederland in ieder geval het wettelijk minimumloon verdienen. In bedrijven waar oneerlijk werk voorkomt, zoals onderbetaling en uitbuiting, zijn vaak ook de arbeidsomstandigheden niet op orde. Werknemers hebben te maken met onveilige situaties. Daarnaast wordt ook de Arbeidstijdenwet (ATW) vaak niet nageleefd; de voorgeschreven arbeids- en rusttijden worden niet in acht genomen. 

Meer kans op beroepsziekte

Er zijn meer arbeidskrachten die flexibel werken, weinig  verdienen en fysiek zwaar werk verrichten, zo blijkt uit de staat van eerlijk werk 2019 . Deze werknemers lopen meer risico betrokken te raken bij een arbeidsongeval. Ook maken ze meer kans op het krijgen van een beroepsziekte. Ze werken relatief vaker in ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden, onder meer door blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals lijm, verf, bestrijdings- en oplosmiddelen, maar ook uitlaatgassen en lasrook. Werkgevers moeten volgens de Arbowet persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden en veiligheidsinstructies geven.

Geen voorlichting geven is strafbaar

Het niet voorlichten van werknemers over de risico’s op de werkvloer en over de te nemen  beschermingsmaatregelen is strafbaar. De werkgever moet ook zorgen dat er voldoende toezicht is op de werkvloer bij de uitvoering van risicovolle werkzaamheden. Arbeidsmigranten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, moeten instructies krijgen in de eigen taal. Ook hebben zij vaak meer begeleiding nodig. Door schimmige schijnconstructies is niet altijd duidelijk wie de feitelijke werkgever is en verantwoordelijk is voor de naleving van de Arbowet.

Bijlagen bij dit bericht