OR kan bijdragen aan kwalitatief goed werk

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid hoe zij de kwaliteit van werk kunnen verbeteren. De OR heeft diverse middelen om de kwaliteit van werk positief te beïnvloeden.

28 februari 2020 | Door redactie

In het rapport ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht (pdf)’ roept de WRR de regering op om de kwaliteit van werk te verbeteren. Verbetering van de kwaliteit van werk is hard nodig volgens de WRR. Het werk zelf is nu in bijna de helft van de gevallen namelijk de oorzaak van verzuim.

Goed werk geeft meer grip op geld, werk en leven

Goed werk betekent volgens de WRR dat werknemers grip hebben op:

  • Geld: werk moet voldoende financiële zekerheid opleveren.
  • Werk: werknemers moeten een zekere autonomie hebben.
  • Leven: er moet voldoende tijd en ruimte zijn om werk en privé te combineren.

De WRR stelt dat goed werk zowel de organisatie als de werknemers voordelen oplevert. Zo vergroot goed werk het welzijn, de gezondheid en de betrokkenheid van werknemers, waardoor werknemers ook beter functioneren. Dit komt de productiviteit en innovativiteit van organisaties ten goede.

Middelen OR om kwaliteit van werk te verbeteren

De OR heeft verschillende middelen tot zijn beschikking om de kwaliteit van werk binnen de organisatie te verbeteren. Zo kan de OR de drie punten die de WRR noemt, meenemen als criteria bij advies- en instemmingstrajecten (artikel 25 en 27 WOR. Dragen de voorgenomen plannen die de bestuurder voorlegt aan de OR bij aan de verbetering de grip op geld, werk en leven? Is dat niet of onvoldoende het geval, dan kan de OR aanvullende eisen formuleren om de voorgenomen plannen daar alsnog aan te laten voldoen.

Goed werk op agenda OR en bestuurder 

Daarnaast kan de OR het onderwerp ‘goed werk’ op de agenda van de overlegvergadering zetten en samen met de bestuurder bespreken wat er moet veranderen om de kwaliteit van het werk te verbeteren (initiatiefrecht artikel 23, lid 3 WOR). Uiteraard is het daarbij van groot belang dat de OR ook de achterban raadpleegt om te inventariseren waar de werknemers behoefte aan hebben. Bovendien heeft de OR de taak om de naleving van de regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden te stimuleren (artikel 28, lid 1 WOR).

De genoemde artikelen van de Wet op de ondernemingsraden kunt u online nalezen.