Rotterdamse organisaties willen verbod op roken in omgeving

9 augustus 2018 | Door redactie

Erasmus MC, Erasmiaans Gymnasium en Hogeschool Rotterdam hebben de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb gevraagd om een rookvrije zone in te stellen in de straten waaraan hun instellingen liggen. Als de burgemeester akkoord gaat, is Rotterdam de eerste Nederlandse stad met straten waarin roken niet is toegestaan.

Sinds 2004 geldt in Nederland een rookverbod op de werkplek en in openbare gebouwen. Werkgevers moeten werknemers en bezoekers beschermen tegen meeroken en bepalen in overleg met de OR in hoeverre zij rokende werknemers tegemoet komen. Zij kunnen bijvoorbeeld in het bedrijfspand een rookruimte inrichten, maar zijn dit niet verplicht. Ook op hun eigen terrein kunnen zij regels instellen over roken. Wegen behoren tot de openbare ruimte en om daar een rookvrije zone in te stellen, is de hulp van de burgemeester nodig.

Werkgever mag rookruimte achterwege laten

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor gezonde arbeidsomstandigheden. Daarom moeten zij meeroken voorkomen en mogen werknemers geen last hebben van tabaksrook rondom een rookruimte. De ruimte moet afsluitbaar zijn met een deur en op zichzelf staan. Het mag niet de doorgang vormen naar andere delen van het bedrijfspand. Werkgevers die hun werknemers willen aanzetten tot een gezonde leefstijl, kunnen er voor kiezen om überhaupt geen rookruimte in te richten in het pand. Ook mag een werkgever roken buiten op het eigen terrein verbieden.

OR heeft instemmingsrecht op rookverbod

Een rookverbod is een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden en daarop heeft een OR op basis van artikel 27 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden instemmingsrecht (tools). Een dergelijke regeling kan weerstand oproepen bij rokers en daarom betrekt een slimme werkgever werknemers bij het opzetten van een anti-rookbeleid. Zo kan hij werknemers ideeën laten aandragen en peilen of er interesse is voor hulp bij stoppen met roken.