Schade tijdens werktijd kan dure grap zijn

30 augustus 2010 | Door redactie

Uw onderneming kan verantwoordelijk zijn voor schade die werknemers tijdens werktijd oplopen. De werkgever heeft de verplichting om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Daarnaast moet hij zich een goed werkgever tonen en adequate maatregelen treffen om eventuele schade te beperken, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering. Maar soms doen zich situaties voor waarin de aansprakelijkheid niet direct duidelijk is. Vandaar dat werkgevers en werknemers elkaar regelmatig in de rechtszaal treffen om uit te vechten wie moet opdraaien voor de schade.

Bij schade tijdens werktijd zal de werkgever vaak de klos zijn. Maar wat is precies werktijd? Die vraag kwam naar voren in de rechtszaak van een fiscaal adviseur die op zaterdag met zijn auto van de zaak een klant bezocht. Op de terugweg van de klant besloot hij nog even boodschappen te doen. Later die dag had hij weer een afspraak bij dezelfde klant. De man kwam echter nooit bij de supermarkt aan, want hij kreeg een ongeluk. Het gerechtshof in Den Bosch besloot uiteindelijk dat zijn werkgever niet verantwoordelijk was voor de schade. Volgens de raadsheer was het boodschappen doen een pure privéaangelegenheid. De man was daarom zelf verantwoordelijk voor de geleden schade.

Letsel als gevolg van val

In een andere zaak over aansprakelijkheid werd een werknemer tijdens intensieve werkzaamheden op een bouwplaats gebeld op zijn mobiele telefoon. Afgeleid door het telefoongesprek zette hij een verkeerde stap, waardoor hij anderhalve meter naar beneden viel. De werknemer vond dat zijn werkgever aansprakelijk was voor het letsel dat hij opliep als gevolg van de val. Die wees de aansprakelijkheid van de hand: de werknemer had zelf ook wel kunnen weten dat het niet veilig was om op de bouwplaats een telefoontje aan te nemen.

Geef veiligheidsvoorschriften

De raadsheer besloot uiteindelijk dat de werkgever in dit geval wel aansprakelijk was. Omdat het gevaar van het gebruiken van een mobieltje op de bouwplaats veel groter was dan normaal, had de werkgever hiertegen moeten waarschuwen. Daar kwam bij dat de mobiele telefoon intern een veelgebruikt communicatiemiddel was. Had de werkgever wel een protocol opgesteld, dan was de werknemer waarschijnlijk verantwoordelijk geweest voor het overtreden hiervan.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 9 september 2008, LJN: BF5193
Gerechtshof Leeuwarden, 29 juni 2010, LJN: BN0792