Slechte arbeidsomstandigheden bij defensie

23 februari 2017 | Door redactie

De omstandigheden waarin werknemers van defensie hun werk moeten doen, laten sterk te wensen over. De werknemers hebben in een enquête, die is ingevuld door ruim achtduizend respondenten, sterke kritiek geuit op hun organisatie.

De arbeidsomstandigheden van medewerkers van defensie zijn soms risicovol door het ontbreken van het juiste materiaal. Zo gaf een meerderheid aan dat er bij het werken met gevaarlijke stoffen (tool) persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (tool) beschikbaar zijn, maar bij 12% van de respondenten zijn die er niet. Volgens ruim de helft van de respondenten is tijdens oefeningen en trainingen te weinig munitie aanwezig en 20% had daar zelfs op missies mee te maken. Een kwart van de medewerkers heeft een incomplete persoonlijke uitrusting, waardoor de veiligheid in het geding is.

Defensie scoort slecht als werkgever

Volgens de werknemers schort er dus veel aan de voorraden, maar ook als werkgever gooit defensie in de enquête geen hoge ogen. 2,66% van de respondenten denkt dat defensie handelt in het belang van de werknemers. 65% oordeelt dat defensie niet om kan gaan met kritiek van werknemers. Twee derde ervaart werkdruk onder meer door onderbezetting, hoog ziekteverzuim en vervallen functies. Het rapport naar aanleiding van de enquête kreeg de naam ‘Defensiepersoneel geeft minister rode kaart’ (pdf). Defensievakbond AFMP spreekt de hoop uit dat het toekomstige kabinet in zal grijpen.

Eigen arbocatalogus voor rsicosectoren

De werkgever heeft zorgplicht en moet werknemers in staat stellen hun werk gezond en veilig te doen. Niet alleen werknemers van defensie kampen met hoge werkdruk en risico van uitval door psychosociale arbeidsbelasting (PSA), ook werknemers in het onderwijs en de zorg lopen meer risico. Deze sectoren hebben eigen arbocatalogi om de risico’s voor de arbeidsomstandigheden goed in kaart te kunnen brengen. In de Beleidsregel arbocatalogi 2010 is sinds december 2016 een getoetste arbocatalogus voor defensie opgenomen.