SZW roept u op om arbeidsuitbuiting te melden

9 november 2015 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is onlangs begonnen met de campagne Meld Arbeidsuitbuiting. Hiermee vraagt het ministerie aandacht voor de aanpak van uitbuiting van werknemers.

SZW wil een einde maken aan schrijnende arbeidsomstandigheden en roept burgers daarom op om de overheid in te schakelen als zij vermoeden dat werknemers het slachtoffer zijn van arbeidsuitbuiting. Onder dit begrip verstaat SZW situaties waarin werkgevers ‘de inkomsten van hun werknemers afnemen of hen onder mensonterende omstandigheden laten werken’. Als u het idee heeft dat een werkgever zich hieraan schuldig maakt, kunt u drie telefoonnummers bellen:

  • 112: als een werknemer in direct gevaar is.
  • 0800-7000: in het geval u anoniem melding wilt doen. Dit kan ook online.
  • 0800-5151: het nummer van Inspectie SZW dat u in overige gevallen kunt bellen.

Kenmerken van arbeidsuitbuiting

Het herkennen van arbeidsuitbuiting is vaak niet eenvoudig. Op meldarbeidsuitbuiting.nl worden daarom een aantal signalen opgesomd. Zo kunnen slachtoffers tekenen vertonen van lichamelijk misbruik of psychosociale arbeidsbelasting (tool). Andere belangrijke kenmerken zijn agressie en geweld van de werkgever, extreem lange werkdagen, slechte huisvesting en geen of een beperkte bewegingsvrijheid. Bij de Wegwijzer mensenhandel vindt u meer informatie over de kenmerken.

Blijf werken aan uw eigen arbobeleid

Volgens SZW komt arbeidsuitbuiting in bijna alle branches voor. Onderdrukte werknemers zijn zelf niet altijd in staat om voor zichzelf op te komen, bijvoorbeeld vanwege taalproblemen, ontbrekende kennis van hun rechten of dreiging van de werkgever. Zorg ervoor dat Inspectie SZW niet bij uw organisatie op de stoep hoeft te verschijnen door uw arbo- en verzuimbeleid (tool) op orde te hebben. Regel ook dat werknemers bij een vertrouwenspersoon (tool) terechtkunnen.