Thuiswerken of naar kantoor bij griep of verkoudheid?

26 maart 2023 | Door redactie

Nu de coronamaatregelen grotendeels geschrapt zijn, vragen veel werknemers zich af: kan ik naar kantoor komen of kan ik beter thuiswerken bij griep- of verkoudheidsklachten? Heeft de organisatie nog geen ‘snotneusprotocol’, dan kan de ondernemingsraad (OR) ervoor zorgen dat dit er komt.

Het kabinet zette onlangs een streep door vrijwel alle coronamaatregelen. Corona wordt voortaan net zo benaderd als andere luchtweginfecties. Het kabinet adviseert namelijk om bij klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop-of snotneus ziek thuis te blijven, thuis te werken (in overleg met de werkgever) en om fysiek contact te mijden. De OR kan eraan bijdragen dat de bestuurder zorgt voor helder beleid en hierover goed communiceert.

OR kan bijdragen aan goed coronabeleid

De OR heeft instemmingsrecht bij het arbo- en verzuimbeleid (artikel 27, lid 1d WOR) en moet bevorderen dat de werkgever zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving (artikel 28, lid 1 WOR). De OR heeft dus ook  instemmingsrecht bij aanpassing coronabeleid. De OR doet er daarom verstandig aan om na te gaan of de organisatie een helder arbobeleid heeft; zeker nu de meeste coronamaatregelen zijn geschrapt. In dit beleid staan de maatregelen die de organisatie treft om besmettingen tegen te gaan en het ziekteverzuim te beperken. Denk aan: 

  • regelmatig handen wassen (tool);
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • gebruikmaken van papieren handdoekjes;
  • de werkplek regelmatig ventileren en schoonmaken.

Snotneusprotocol geeft duidelijkheid over werken met griep- of verkoudheidsklachten

In dit zogenoemde snotneusprotocol (tool) kan de werkgever dus de basismaatregel ‘blijf thuis bij klachten’ blijven hanteren. Dit kan een goede preventieve maatregel zijn, omdat snotterende werknemers immers collega’s kunnen aansteken. In het protocol horen ook regels te staan voor werknemers die wél naar kantoor komen. Denk aan gevallen waarbij het niet anders kan vanwege de werkzaamheden of functie. Daarnaast is het raadzaam om de rechten en plichten van de werkgever en werknemer erin op te nemen. Denk aan de loondoorbetalingsplicht van de werkgever als een werknemer wegens klachten moet thuisblijven, maar niet kan thuiswerken of het maken van goede afspraken over de taken die de werknemer thuis uitvoert en zijn bereikbaarheid. Zo'n regeling valt onder het instemmingsrecht van de OR.

OR kan aandringen op goede communicatie

Voor werknemers kan het misschien ongemakkelijk voelen om naar het werk te gaan of juist thuis te blijven met relatief onschuldige klachten. Het is dan ook van belang dat er in de organisatie goed wordt gecommuniceerd over thuiswerken of naar kantoor komen bij klachten, zodat de regels voor iedereen helder zijn. Ook daar kan de OR bij de bestuurder op aandringen.