TNO onderzoekt gevolgen coronamaatregelen voor werk

De overheid wil graag leren van de situatie rond de corona-lockdown. Wat waren de gevolgen van de genomen maatregelen voor het werk? De situatie die door corona ontstond, is zeer bijzonder en daarom moet getoetst worden of de maatregelen deden wat van tevoren beoogd was.

3 juli 2020 | Door redactie

Door de coronacrisis moesten tal van ingrijpende maatregelen genomen worden. Voor het merendeel waren die uniek. Corona dwong oplossingen af die voor een groot deel in feite experimenteel waren. Maar ze hebben er wel toe geleid dat er op dit moment anders gewerkt wordt, en dat werk op andere manieren wordt ingericht (tool). Dat heeft gevolgen voor werknemers, want er ontstaan andere arbeidsomstandigheden.

Onderzoek naar effecten voor werknemers

Om te kunnen beoordelen welke effecten werknemers ondervinden, gaat TNO in opdracht van de overheid een meting uitvoeren. Dat is snel en goed te realiseren, omdat er al een goede onderzoeksgroep is. Als respondenten worden namelijk de deelnemers aan de afgelopen Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) ingezet. Samen vormen zij een onderzoeksgroep van 25.000 werknemers. 

Uitstekende nulmeting

Het bijzondere hieraan is dat TNO al van de deelnemers weet hoe zij hun werk uitvoerden voordat er überhaupt sprake was van een coronapandemie. Dat vormt nu dus een uitstekende nulmeting om de nieuw gevonden onderzoeksresultaten mee te vergelijken. Zo komen de veranderingen snel bovendrijven. TNO denkt dat het zelfs mogelijk is om de gevolgen voor specifieke beroepen en sectoren uit te lichten. Na de zomer hoopt TNO de resultaten bekend te maken.

Bijlagen bij dit bericht