Vaccinatie werknemers is niet verplicht

16 april 2015 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt het onwenselijk om vaccinaties voor werknemers te verplichten. Werknemers moeten hierbij zelf een keuze kunnen maken. Mocht een werknemer een vaccinatie weigeren, dan moet er worden gekeken naar andere beschermende maatregelen en anders naar andere werkzaamheden.

Naar aanleiding van de uitbraak van Q-koorts heeft de Gezondheidsraad advies uitgebracht over vaccinaties in arbeidsomstandigheden. Een vaccinatie is een inenting met een inactief virus om besmetting met een ziekte te voorkomen. De Gezondheidsraad stelde voor om in bepaalde gevallen onderzoek te doen naar het verplichten van vaccinaties. Minister Asscher laat in een reactie op het advies weten hierin niet mee te gaan. Hij vindt het heel belangrijk dat werknemers hierbij een vrije keuze behouden.

Gevolgen voor het weigeren van een vaccinatie

De minister vindt dat verplichte vaccinaties niet passen binnen het arbobeleid van doelvoorschriften en het beleid vanuit Volksgezondheid. Wel heeft het weigeren van een inenting gevolgen. Werkgever en werknemer moeten dan samen op zoek naar andere beschermende maatregelen. Als dat niet lukt, is het misschien nodig om vervangende werkzaamheden voor de werknemer te zoeken.

Geen negatieve gevolgen werknemer bij weigering

Het weigeren van een vaccinatie mag geen negatieve gevolgen hebben bijvoorbeeld voor het krijgen van een vast contract, promotie of ontslag van die werknemers. Omdat de werkgever en de werknemer samen ook een verantwoordelijkheid richting derden kunnen hebben, is het mogelijk om een vaccinatie vanuit een zorginstelling als norm aan te houden. Degenen die niet aan de norm voldoen, moeten ook kijken naar andere beschermende maatregelen of andere werkzaamheden. Minister Asscher ziet verder graag dat werknemers en werkgevers op brancheniveau afwegingen over vaccinatie maken.