Voer een helder alcohol- en drugsbeleid

28 februari 2014 | Door redactie

Als werkgever mag u werknemers verbieden om drugs of alcohol te gebruiken als dit het werk beïnvloedt. Het is belangrijk dat u het te voeren beleid en de mogelijke sancties nauwkeurig omschrijft. Het voeren van een helder alcohol- en drugsbeleid zorgt voor een veilige werkomgeving, minder verzuim en een betere productiviteit.

Werkgevers hebben een instructiebevoegdheid. Op basis van die bevoegdheid mag u voorschriften opstellen over het gebruik van alcohol en drugs tijdens het werk of voorafgaand aan het werk. Alcoholgebruik beïnvloedt het functioneren van werknemers, leidt tot meer verzuim en mogelijk tot gevaarlijke situaties. Dat is zeker zo als er van de werknemer extra oplettendheid wordt gevraagd, zoals bij bewakers of vrachtwagenchauffeurs. Met een helder alcoholbeleid verbetert u de veiligheid op het werk, daalt het verzuim en stijgt de productiviteit.

Wees duidelijk over de sancties die u wilt toepassen

Stelt u een alcohol- en drugsbeleid op, dan is het belangrijk dat u dit helder omschrijft. Wees bijvoorbeeld duidelijk in wat u wel en niet toestaat en wat de mogelijke gevolgen voor de werknemer zijn als hij de regels overtreedt. Wilt u bijvoorbeeld een werknemer op staande voet ontslaan omdat hij heeft gedronken vlak voordat hij aan het werk begint, dan moet u deze sanctie uitdrukkelijk beschrijven in het alcoholbeleid. Anders loopt u het risico dat het ontslag geen stand houdt voor de rechter. Onderschat het belang van een nauwkeurig omschreven beleid dus niet.

Werknemers niet zomaar testen op alcohol- of drugsgebruik

Wilt u een werknemer testen op het gebruik van alcohol of drugs, dan mag dat niet zomaar. Het testen leidt namelijk tot een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. U mag alleen testen als de werknemer hiermee instemt. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het alcohol- en drugsbeleid, inclusief de mogelijkheid om een test af te nemen bij werknemers.