Vorstverlet: niet in de wet, wel in de cao

18 januari 2016 | Door redactie

Wie buiten werkt bij een gevoelstemperatuur van zes graden onder nul of lager heeft in sommige gevallen recht op vorstverlet. Regels voor werken bij (extreme) vrieskou staan niet in de wet, maar wel in sommige cao’s. Nu de gevoelstemperatuur voorlopig onder die grens blijft, is het goed om te weten welke regels voor uw organisatie gelden.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkte in 2013 aan een vorstverletregeling, maar die plannen werden uitgesteld. De Sociaal-Economische Raad adviseerde later om de plannen stop te zetten. Hoewel in artikel 6.1 van het Arbobesluit staat dat de temperatuur niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid, zijn er geen specifieke wetsregels die bepalen wanneer werknemers recht hebben op vorstverlet. Wel zijn er cao’s die afspraken bevatten over werken bij bepaalde weersomstandigheden. Sla die er dus op na om te zien welke regels voor uw organisatie gelden.

Regels voor werken bij onwerkbaar weer in cao

Zo mogen werknemers volgens de cao Bouwnijverheid het werk neerleggen bij een gevoelstemperatuur van min zes graden Celsius. Het uitgangspunt is dat de werkgever zelf aangeeft of hij het verantwoord vindt dat zijn werknemers aan de slag gaan. De werkgever kan er dus ook voor kiezen om het werk stil te leggen als hij werken onverantwoord vindt door een combinatie van omstandigheden. Komen werkgever en werknemer er samen niet uit, dan bepaalt de cao wanneer werknemers het werk mogen staken. Komt het zover, dan keert UWV onder voorwaarden WW bij onwerkbaar weer uit.

Volg regels uit cao van vergelijkbare branche

Werkgevers moeten vanuit de wet zorgen voor een veilige werkplek. Buiten aan het werk blijven terwijl het flink vriest, kan gevaarlijk zijn. Zo kunnen er ongelukken gebeuren doordat er ijzel of sneeuw op de steigers ligt, ontstaat er ziekte door de kou of maken werknemers onnodige fouten. Is uw organisatie niet aangesloten bij een cao, dan is het wel mogelijk om met elkaar af te spreken dat uw organisatie de regels volgt uit de cao van een vergelijkbare branche.

Regeling rond onwerkbaar weer vaak instemmingsplichtig

Sommige werkgevers komen in perioden met slecht weer met creatieve oplossingen. Zo zijn er werkgevers die willen dat werknemers een vakantiedag opnemen bij onwerkbaar weer of ze stellen wachtdagen voor. De wet bevat geen expliciete bepalingen dat zulke regelingen verboden zijn. Wel moet de werkgever instemming vragen van de ondernemingsraad en moeten werknemers individueel instemmen.