Wat als werknemer niet op het werk kan komen door sneeuw?

Slechte weersomstandigheden zorgen ervoor dat werknemers lastiger op het werk kunnen komen. Uw organisatie kan dit oplossen door werknemers thuis te laten werken, maar dat is natuurlijk niet voor alle beroepsgroepen mogelijk. Wat zijn in dat geval de regels?

8 februari 2021 | Door redactie

In principe zijn werknemers ook bij slechte weersomstandigheden gewoon verplicht om te komen werken. Vaak lossen de werkgever en de werknemer dit soort situaties in onderling overleg op. Als de werknemer bijvoorbeeld geen belangrijke afspraken heeft op die dag (of hij kan deze afspraken verzetten) en andere mensen niet van hem afhankelijk zijn, is het gebruikelijk om de werknemer de mogelijkheid te geven om thuis te werken. Veel werknemers werken door de coronamaatregelen sowieso vanuit huis.

Thuisblijven kost soms een vakantiedag

Voor werknemers die bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs werken, is dit lastiger om te realiseren. Zij zullen voor hun werk waarschijnlijk gewoon  naar hun werkgever moeten reizen. Uit de rechtspraak blijkt dat normale bedrijfsrisico's – zoals weersomstandigheden waardoor werken onmogelijk is – voor rekening van de werkgever komen. Dat geldt dus ook als de werkgever de werknemer gewoon op het werk verwacht, maar hij vanwege het weer stelt niet te kunnen komen. Geeft de werkgever aan dat de werknemer thuis mag blijven, dan kost dit de werknemer in principe geen vakantiedag. Besluit de werknemer zelf om – na overleg met zijn leidinggevende – niet naar het werk te komen, dan gaat dit meestal wel van zijn vakantiedagen af. In de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst kunnen hier afspraken over zijn gemaakt. 

Werk ligt stil door slechte weersomstandigheden

Er zijn ook organisaties waar het werk bij slechte weersomstandigheden stil kan komen te liggen, denk bijvoorbeeld aan de bouw. Vaak zijn hierover in de cao afspraken gemaakt. Zo is in de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra afgesproken dat werknemers bij een gevoelstemperatuur van -6°C of lager het werk mogen staken. De werknemer heeft in dat geval wel gewoon recht op loondoorbetaling. Overigens kan de werkgever ook bij een hogere temperatuur bepalen dat er door de weersomstandigheden niet kan worden gewerkt.

Werkgever kan soms WW-uitkering aanvragen

Werknemers kunnen recht hebben op een WW-uitkering bij onwerkbaar weer. De wettelijke regeling onwerkbaar weer bepaalt sinds 1 januari 2020 wanneer er een beroep op een WW-uitkering door de werkgever kan worden gedaan wegens onwerkbaar weer. Aan deze regeling zijn strenge eisen verbonden.