Wat als werknemer niet op het werk kan komen door sneeuw?

Slechte weersomstandigheden zorgen ervoor dat werknemers lastiger op het werk kunnen komen. Uw organisatie kan dit oplossen door werknemers thuis te laten werken, maar dat is natuurlijk niet voor alle beroepsgroepen mogelijk. Wat zijn in dat geval de regels?

22 januari 2019 | Door redactie

In principe zijn werknemers ook bij slechte weersomstandigheden gewoon verplicht om te komen werken. Vaak lossen de werkgever en de werknemer dit soort situaties in onderling overleg op. Als de werknemer bijvoorbeeld geen belangrijke afspraken heeft op die dag (of hij kan deze afspraken verzetten) en andere mensen niet van hem afhankelijk zijn, is het gebruikelijk om de werknemer de mogelijkheid te geven om thuis te werken.

Thuisblijven kost soms een vakantiedag

Voor werknemers die bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs werken, is dit lastiger om te realiseren. Zij zullen voor hun werk waarschijnlijk gewoon  naar hun werkgever moeten reizen. Uit de rechtspraak blijkt dat normale bedrijfsrisico's - zoals weersomstandigheden waardoor werken onmogelijk is - voor rekening van de werkgever komen. Dat geldt dus ook als de werkgever  de werknemer gewoon op het werk verwacht, maar hij vanwege het weer stelt niet te kunnen komen. Geeft de werkgever aan dat de werknemer thuis mag blijven, dan kost dit de werknemer in principe geen vakantiedag. Besluit de werknemer zelf om – na overleg met zijn leidinggevende – niet naar het werk te komen, dan gaat dit meestal wel van zijn vakantiedagen af. In de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst kunnen hier afspraken over zijn gemaakt. 

Werk ligt stil door slechte weersomstandigheden

Er zijn ook organisaties waar het werk bij slechte weersomstandigheden stil kan komen te liggen, denk bijvoorbeeld aan de bouw. Vaak zijn hierover in de cao afspraken gemaakt. Zo is in de cao Bouw & Infra afgesproken dat werknemers bij een gevoelstemperatuur van min zes graden Celsius of lager het werk mogen staken. De werknemer heeft in dat geval wel gewoon recht op loondoorbetaling. Overigens kan de werkgever ook bij een hogere temperatuur bepalen dat er door de weersomstandigheden niet kan worden gewerkt.

Werkgever kan soms WW-uitkering aanvragen

Kan een werknemer in de bouw meer dan vijf dagen niet werken door de vorst, dan heeft hij mogelijk recht op een WW-uitkering. Deze Regeling vorst-WW voor de bouwsector scheelt de werkgever loonkosten. Hij moet dan wel iedere dag melden dat werknemers door de vorst niet kunnen werken. Vervolgens kan hij voor deze werknemers een WW-uitkering aanvragen.
Ook in andere sectoren kunnen werknemers recht hebben op een WW-uitkering bij onwerkbaar weer. Dit geldt voor werknemers die per week minimaal vijf uur niet kunnen werken en waarbij het onwerkbare weer niet meer onder het normale bedrijfsrisico valt. In de cao staat dan vaak dat de eerste paar dagen voor rekening van de werkgever komen en dat de werkgever voor de dagen daarna voor zijn werknemers een WW-uitkering kan aanvragen bij UWV.