Welke regels gelden voor kledingvoorschriften?

28 augustus 2014 | Door redactie

Mogelijk is het voor uw werknemers weleens onduidelijk welke kleren zij op het werk mogen dragen. Is een korte broek nu wel of niet toegestaan? En welke regels gelden er voor schoeisel? Dit soort vragen kunt u schriftelijk verhelderen in kledingvoorschriften.

Elke organisatie heeft haar eigen cultuur met bijpassende kleding. Welke kleding wenselijk is, kunt u schriftelijk vastleggen in kledingvoorschriften. Hier zijn wel wettelijke bepalingen voor. In principe mag u op basis van het instructierecht aan werknemers eenzijdig kledingvoorschriften voor hun werk verplichten als dit de belangen van de organisatie dient. Het instructierecht heeft echter grenzen. Zo mogen de kledingvoorschriften niet in strijd zijn met de grondrechten van de werknemer.

Toetsingscriteria voor kledingvoorschriften

Als u bij het opstellen van kledingvoorschriften problemen wilt voorkomen, kunt u het beste gedetailleerde beschrijvingen vermijden en rekening houden met een aantal criteria, te weten: noodzakelijkheid, proportionaliteit, subsidiariteit en discriminatie. Dit betekent globaal dat:

  • u een zwaarwegend bedrijfsbelang moet hebben voor de kledingvoorschriften (bijvoorbeeld veiligheidseisen of het uitdragen van een huisstijl);
  • de voorschriften in de juiste verhouding moeten staan tot bedrijfsbelangen en persoonlijke belangen (dus geen kleding verplichten die niet noodzakelijk is);
  • u het doel van de voorschriften niet op een andere redelijkere manier kunt bereiken en u de voorschriften zo beperkt mogelijk houdt;
  • u met de voorschriften niet onnodig grondrechten van de werknemer schaadt (denk bijvoorbeeld aan gelijke behandeling en vrijheid van godsdienst).

Toets uw kledingvoorschriften met vaktools

U kunt voor het opstellen van kledingvoorschriften gebruikmaken van diverse vaktools van HR Rendement. Zo vindt u een voorbeeld van kledingvoorschriften en een uitgebreide uitleg over bovengenoemde criteria. Verder wordt er aangegeven welke soorten kledingvoorschriften u kunt invoeren. Doe er uw voordeel mee!