Werknemers ervaren minder autonomie en uitdaging

2 juni 2017 | Door redactie

In het afgelopen decennium zijn op een aantal gebieden de arbeidsomstandigheden verslechterd. Zo ervoeren werknemers gemiddeld genomen minder autonomie en uitdaging in hun werk.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO hebben een publicatie naar buiten gebracht over de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. In het rapport is aandacht voor ongelijkheden in werkzekerheid, loon en inkomen en de arbeidsomstandigheden. Verschillende werkkenmerken blijken in het afgelopen decennium in negatieve zin te zijn veranderd. Meer werknemers belandden in banen met weinig uitdaging en weinig autonomie. Ook werd er minder promotie gemaakt en nam de baanonzekerheid toe.

Arbeidsrelaties zijn minder vast en meer flexibel

Waar in 2006 71% van de personen met betaald werk een vaste arbeidsrelatie had, gold dat in 2016 nog maar voor 61%. Het aantal werkenden met een flexibele arbeidsrelatie nam juist toe. De flexibilisering treft met name jongeren en laagopgeleiden. Deze groepen werkenden zijn nu ook vaker actief in de laagstbetaalde beroepen en werken – net als werknemers met een migratie-achtergrond – relatief vaak in mindere arbeidsomstandigheden dan gemiddeld.

Ontwikkelingskansen belangrijk voor tevredenheid

De mate van uitdaging, zelfstandigheid en promotiemogelijkheden die werknemers ervaren, zijn belangrijke pijlers voor de tevredenheid van het personeel. Een werkgever die zijn personeel blijft uitdagen, kansen tot groei biedt en zo autonoom mogelijk laat handelen, vergroot dan ook zijn kansen op loyale en bevlogen werknemers. Of een werkgever deze zaken op orde heeft, kan hij bijvoorbeeld toetsen met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (tool) en door op regelmatige basis met de werknemers gesprekken te voeren over hun functioneren en ontwikkeling (tools).

Bijlagen bij dit bericht

Beroepsziekten
E-learning | VideoCollege 10 minuten