Werknemers met app regie geven bij hitte en kou

26 mei 2023 | Door redactie

Werknemers moeten beschermd worden tegen de risico’s van werken in te warme of te koude omstandigheden. Aan de werkgever de taak om voldoende preventieve maatregelen te nemen, ter voorkoming van hittestress of onderkoeling. Werknemers kunnen ook zelf regie pakken door regelmatig de arbeidsomstandigheden te controleren met een app.

Bij het correct beoordelen van de risico’s van het werkklimaat (toolbox) zijn een aantal variabelen belangrijk. De temperatuur is een belangrijk gegeven, maar ook locatie (binnen of buiten), luchtvochtigheid en luchtsnelheid zijn relevant. Daarnaast speelt ook de aard van het werk een rol (licht of zwaar werk), alsook de kleding en hoofdbedekking die de werknemer draagt.
Aan de hand van verschillende normen worden de risico's beoordeeld. Denk aan de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT, ISO 7243) en ISO 7933 bij warmte en ISO 11079 en JAG/TI Windchill index bij kou. Samen bepalen deze variabelen of het tijd is om de arbeidsomstandigheden aan te passen of zelfs het werk te staken. 

Werkklimaat is variabel

Het weer is zeer veranderlijk en daarmee ook het werkklimaat, uitgezonderd bijvoorbeeld werk in koel- en vriescellen. Daar is het altijd even koud en dragen werknemers dagelijks dezelfde beschermende werkkleding. Het werkklimaat is echter meestal een momentopname en locatie-afhankelijk. Dat maakt het lastig om gaandeweg een werkdag het werkklimaat te beoordelen op verschillende locaties.

App berekent de risico’s bij hitte en kou

Niet alleen de werkgever draagt verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Ook de werknemers spelen hierin een belangrijke rol. FNV heeft daarom in samenwerking met TNO de app FNV Werkklimaat ontworpen. Werkgevers en werknemers kunnen daarmee op elk moment van de dag beoordelen of het te warm of te koud is om op de werklocatie (in dezelfde omstandigheden) verder te werken. Als werknemers constateren dat het te warm of te koud is, kunnen ze in overleg met de werkgever passende maatregelen nemen om hittestress of onderkoeling te voorkomen.