Zonder zonlicht mag. Zelfs zonder daglicht!

Aan zonlicht is op dit moment geen gebrek. Maar stel dat uw bedrijf gaat uitbreiden en er enkele kamers in het midden van het gebouw gebruikt kunnen worden. De kamers hebben echter geen ramen waardoor er geen sprankje zon- of daglicht binnenvalt. Verder zijn het prima vertrekken met een goede airconditioning en voldoende kunstlicht. Mag u hier dan vaste arbeidsplekken voor medewerkers creëren? Ja en nee!

20 juli 2010 | Door redactie

Tegenwoordig zijn de regels over de hoeveelheid daglicht onduidelijk. Dat was ooit anders: tot 2007 waren er strikte richtlijnen voor de hoeveelheid daglicht. Het totale oppervlak van de ‘lichtopeningen' moest minstens 5% van het vloeroppervlak van de ruimte bedragen. Nu kunt u als arboverantwoordelijke moeilijk met een meetlatje op de vloer gaan liggen om te zien of alle ruimten tot op de centimeter aan deze eisen voldoen. Daarom is deze bepaling al weer sinds 1 januari 2007 geschrapt.

Arbobesluit en Arbeidsinspectie

Maar de huidige bepaling omtrent daglicht biedt helaas niet veel houvast. In het Arbobesluit staat letterlijk: ‘op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht binnen.' Wat is voldoende? Op basis van deze regel kan de Arbeidsinspectie u waarschijnlijk niet snel beboeten voor een gebrek aan daglicht. U kunt echter beter het zekere voor het onzekere nemen. Als u werkplekken creëert in kamers zonder daglicht, kunt u bijvoorbeeld zorgen dat medewerkers regelmatig rouleren, zodat ze bijvoorbeeld niet vaker dan één dag per week op een plek zonder daglicht zitten.

Productievere werknemers

Dit is overigens niet alleen aan te raden, omdat u zo sancties van de Arbeidsinspectie kunt voorkomen. Werknemers zijn ook veel productiever als ze voldoende daglicht hebben op hun werkplek. Te lang op een plek met alleen kunstlicht zitten, kan zelfs depressiviteit en stress in de hand werken. Luister daarom ook goed naar de mening van uw medewerkers over de werkplekken die u wilt creëren.