Veilig werken bij extreem weer regelt u in zes stappen

Deskundigen voorspellen dat we vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatveranderingen. Maar wat de oorzaak ook is: tijdens een onweersbui, hittegolf, vrieskou  of storm moet u zorgen voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers, Breng risico's op tijd in kaart en maak bij het kiezen van de juiste preventieve maatregelen gebruik van de arbeidshygiënische strategie. Deze toolbox helpt u bij het nemen van de juiste arbomaatregelen. Ook vindt u hier informatie voor de ondernemingsraad (OR).

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Veilig werken bij extreem weer regelt u in zes stappen

  Zorg voor een goed plan bij ieder weertype

  Werken tijdens een hittegolf of als het vriest, bij een dreigende onweersbui of bij hevige regen: al deze weersomstandigheden brengen hun eigen specifieke risico's met zich mee. Als werkgever bent u verplicht om de nodige preventieve maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van uw werknemers te waarborgen. Deze toolbox helpt u om de risico's tijdig goed in te schatten en de juiste preventieve maatregelen te nemen. Ook vindt u hier uitleg over de rol van de ondernemingsraad (OR) bij extreem weer.

 • 2

  Wat u moet weten over extreem weer

  Bij welke weersomstandigheden is sprake van extreem weer?

  Vraag & Antwoord Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 02-02-2023

  De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat werknemers aangeven dat ze niet naar het werk kunnen komen vanwege extreem weer. Ook komt het voor dat we het als organisatie niet veilig genoeg vinden om buiten te werken, vanwege de weersomstandigheden. Wanneer is sprake van extreem weer en moeten we maatregelen treffen voor de veiligheid op het werk?


  Wat is het verschil tussen fysieke en fysische factoren?

  Vraag & Antwoord Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 31-01-2023

  Binnen onze organisatie zorgen we voor veilige werkomstandigheden. We willen ons hierbij natuurlijk aan de arbowet- en regelgeving houden. Nu lezen we dat we bij ons arbobeleid rekening moeten houden met fysieke en fysische factoren. Wat is het verschil tussen fysieke en fysische factoren?


  Cao bepaalt wanneer het onwerkbaar weer is

  Nieuws Cao Publicatiedatum: 09-02-2021

  In de cao kunnen regels staan voor loondoorbetaling bij onwerkbaar weer. Voorbeelden voor het vervallen van de loondoorbetalingsplicht van werkgevers staan in de Handreiking Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer.


  Regeling onwerkbaar weer

  Infographic Werkloosheidswet (WW) Publicatiedatum: 18-08-2022

  Als het heel hard waait of streng vriest, is er in sommige sectoren sprake van zogenoemd onwerkbaar weer: werknemers kunnen door het extreme weer niet veilig aan het werk. Als het onwerkbare weer langer duurt dan het aantal wachtdagen, kan een werkgever voor zijn werknemers mogelijk bij UWV een uitkering aanvragen op grond van de Werkloosheidswet (WW). Hij mag in dat geval stoppen met het doorbetalen van het loon.


  Moeten we extreem weer in de RI&E opnemen?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 13-02-2023

  We hebben een organisatie waar de meeste werknemers op kantoor werken. Er zijn maar een paar werknemers die af en toe buiten werken. Moeten we dan toch maatregelen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opnemen over extreem weer?


  Last Minute Risk Analysis (LMRA)

  Tool Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 02-05-2023

  Geef dit formulier aan uw werknemers, zodat ze de punten van een Laatste Minuut Risico Analyse bij de hand hebben.


  Werknemers met app regie geven bij hitte en kou

  Nieuws Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 26-05-2023

  Werknemers moeten beschermd worden tegen de risico’s van werken in te warme of te koude omstandigheden. Aan de werkgever de taak om voldoende preventieve maatregelen te nemen, ter voorkoming van hittestress of onderkoeling. Werknemers kunnen ook zelf regie pakken door regelmatig de arbeidsomstandigheden te controleren met een app.


 • 3

  Veilig werken in de kou

  Bescherm werknemers bij buiten werken in de kou

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 09-03-2023

  Nederland kent een gematigd zeeklimaat met relatief milde winters, milde zomers en neerslag gedurende het hele jaar. Maar toch is het in de winter af en toe bitter koud. Als uw organisatie werknemers heeft die in de buitenlucht, open of onverwarmde ruimtes werken, bent u verplicht ervoor zorg te dragen dat zij veilig en gezond kunnen werken.


  Hoe koud mag het zijn op het werk?

  Vraag & Antwoord Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 14-03-2023

  Onze werknemers werken vaak buiten, in open ruimtes en in koelcellen. Nu vragen we ons af wanneer het echt te koud is om onze werknemers veilig en gezond te laten werken. Hoe koud mag het zijn op het werk?


  Gevoelstemperatuur berekenen

  Tool Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 09-03-2023

  Gebruik deze rekentool om de gevoelstemperatuur te berekenen bij werken in kou


  Maatregelen bij werken in kou

  Tool Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 02-05-2023

  Gebruik deze checklist voor een overzicht van maatregelen bij werken in de kou.


  Wat als werknemer niet op het werk kan komen door sneeuw?

  Nieuws Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 08-02-2021

  Slechte weersomstandigheden zorgen ervoor dat werknemers lastiger op het werk kunnen komen. Uw organisatie kan dit oplossen door werknemers thuis te laten werken, maar dat is natuurlijk niet voor alle beroepsgroepen mogelijk. Wat zijn in dat geval de regels?


  Maak de auto van de zaak winterklaar

  Nieuws Auto van de zaak Publicatiedatum: 19-01-2016

  Werknemers met een auto van de zaak kunnen met dit winterse weer tegen problemen aanlopen als de bedrijfswagen niet winterklaar is. De vorst, gladheid en pekel op de weg kunnen ervoor zorgen dat de auto niet start of erger: van de weg raakt. Maak uw wagenpark dus winterklaar!


  Werkgever moet ijsbaan voorkomen

  Nieuws Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 24-01-2023

  Het arbobeleid van uw organisatie houdt niet op bij de voordeur. Nu het door sneeuw en bevriezing op sommige plaatsen spekglad is, moet u ervoor zorgen dat werknemers niet uitglijden als ze het bedrijfspand willen binnengaan of verlaten. U moet dus aan de slag met strooizout of sneeuwschuiver.


 • 4

  Veilig werken in hitte en zon

  Bescherm uw werknemers bij buiten werken in de hitte

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 17-04-2023

  Als de temperatuur in Nederland stijgt tot tropische hoogtes slepen we ons vermoeid, hijgend en puffend door de hittegolf heen. Werknemers die buiten werken hebben het dan extra zwaar. De arbeidsrisico’s van werken in de warmte moet u als werkgever niet onderschatten. Neem op tijd maatregelen!


  Geen norm voor maximale temperatuur op werkvloer

  Nieuws Arbowet Publicatiedatum: 30-06-2022

  Het is steeds vaker tropisch warm voor Nederlandse begrippen en dat is ook te merken op de werkvloer. Voor sommige werknemers voelt het als te warm, maar de Arbowet schrijft geen maximale temperatuur voor op de werkvloer.


  Europees verzoek veilig werken in de buitenlucht

  Nieuws Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 28-07-2022

  Temperaturen in de zomer kunnen behoorlijk oplopen, soms dagenlang. Als er sprake is van een hittegolf, kan de situatie om te werken onhoudbaar zijn en in sommige situaties zelfs overlijden tot gevolg hebben.


  Werken in hitte

  Infographic Werkplek Publicatiedatum: 24-01-2023

  De Arbowet omschrijft niet precies bij welke temperaturen het nodig is om maatregelen te nemen tegen de hitte. Dat hangt namelijk ook van factoren af als de luchtvochtigheid of de werkkleding die iemand draagt. Gezond verstand is hier dus heel belangrijk. Wat kan uw organisatie doen om de effecten van hitte te verkleinen?


  Maatregelen bij werken in hitte

  Tool Werkplek Publicatiedatum: 21-04-2023

  Gebruik deze checklist voor een overzicht van maatregelen bij werken in hitte.


  Mag de werkgever een tropenrooster invoeren?

  Tool Arbeidstijden Publicatiedatum: 07-07-2022

  Het instellen van een tropenrooster kan een maatregel zijn om bij hoge temperaturen de gezondheid van werknemers te beschermen.


  Bescherm werknemers tegen huidkanker

  Verdiepingsartikel Preventie Publicatiedatum: 21-03-2023

  Huidkanker staat op nummer één van alle kankersoorten in Nederland. Buitenwerkers krijgen per jaar een ongeveer drie keer hogere UV-dosis dan binnenwerkers. Dat leidt tot vijf keer meer kans om huidkanker te krijgen dan mensen die binnen werken. Daarnaast: flink verbranden kan een paar dagen behoorlijk pijn doen! Werkgevers zijn verplicht preventieve maatregelen te nemen tegen de risico’s van werken in de zon.


  Help buitenwerkers zich te beschermen tegen zon

  Nieuws Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Publicatiedatum: 17-06-2021

  Overmatige en onbeschermde blootstelling aan zonneschijn is de belangrijkste veroorzaker van huidkanker. Omdat ook werknemers die in de buitenlucht werken, recht hebben op een veilige werkomgeving, moet de werkgever hiervoor actie ondernemen.


  Smeerinstructie zonnebrandcrème

  Infographic Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 15-06-2021

  Werken medewerkers van uw organisatie buiten? Zorg dan voor een goede instructie tegen verbranding door de zon. Voor een goede werking is het belangrijk dat de juiste zonnebrandcrème op de goede manier wordt gebruikt.


 • 5

  Veilig werken bij onweer en harde wind

  Bescherm uw werknemers bij buiten werken in een onweersbui

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 24-04-2023

  Bij onweersbuien kunnen windstoten, zware regen of hagel voorkomen. Maar bliksem is het meest gevaarlijke deel van onweer. Ieder jaar sterven er ongeveer twee mensen in Nederland aan onweer en er vallen nog veel meer gewonden. Met name werknemers die buiten werken moeten daarom goed voorgelicht worden over de risico’s van onweer en alle preventieve maatregelen moeten klaar liggen voor gebruik.


  Maatregelen bij werken in onweer

  Tool Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 25-04-2023

  Gebruik deze checklist voor een overzicht van maatregelen om gevaarlijke situaties door onweer te voorkomen.


  Bescherm uw werknemers bij werken in wind en storm

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 01-05-2023

  Harde wind tijdens het werk kan flinke risico’s met zich meebrengen. Dat kan variëren van zand dat in de ogen waait tot rondvliegende materialen en omvallende bomen. De Arbowetgeving kent geen duidelijk omlijnde regels voor werken bij harde wind. Dat neemt niet weg dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw werknemers. In dit artikel leest u meer over de risico’s van werken in wind en storm en aan welke maatregelen u moet denken.


 • 6

  De rol van de OR bij extreem weer

  Rol OR bij beleid extreme weersomstandigheden

  Nieuws Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 05-05-2023

  Deskundigen voorspellen dat de klimaatveranderingen steeds vaker zullen leiden tot extreme weersomstandigheden. Dat vergroot het risico op arbeidsongevallen. Veilig werken bij extreem weer is daarom ook voor de OR een steeds belangrijker onderwerp.


  Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden beginnen bij de RI&E en de OR

  Verdiepingsartikel Instemmingsrecht Publicatiedatum: 04-08-2020

  Uw bestuurder moet zorgen dat alle werknemers gezond en veilig kunnen werken (artikel 3, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet). Eén van de instrumenten die de bestuurder moet inzetten om aan deze zorgplicht te voldoen, is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij de RI&E hoort een plan van aanpak. Bij beide documenten speelt de OR een belangrijke rol.


  Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van arbeidsomstandigheden

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 07-05-2021

  Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van arbeidsomstandigheden. In 2019 waren er in Nederland nog 69 dodelijke ongevallen tijdens het werk en scoorden psychische aandoeningen zoals burn-out en stress hoog in het aantal gemelde beroepsziekten. De wet biedt zowel de personeelsvertegenwoordiging (PVT) als de OR opties om arbeidsomstandigheden daadwerkelijk te verbeteren.