Voorbeeld procedure ongewenst gedrag

Reglement

MS Word 72.00 kb

11-11-2019

Download deze tool
Hoe goed u ook uw best doet met voorlichting en regelmatige gesprekken in het team, ongewenst gedrag is op de werkvloer niet altijd te voorkomen. Als een werknemer te maken krijgt met ongewenst gedrag, is het prettig als u kunt teruggrijpen op een reglement voor ongewenst gedrag.

Dit reglement gaat er vanuit dat de werknemer zich eerst wendt tot een vertrouwenspersoon en pas, als het niet lukt om tot een passende oplossing te komen - al dan niet via bemiddeling/mediation - overgaat tot het indienen van een klacht.

Met dit reglement zorgt u ervoor dat alle betrokkenen precies weten wat er van hen wordt gevraagd als er sprake is van ongewenst gedrag in de organisatie.