VERDIEPINGSARTIKEL

Instemmingsrecht: arbeidsvoorwaarden en arbozaken

20 september 2022 11 minuten Door redactie

Om werknemers elke dag een fijne werkplek te bieden zijn goede arbeidsomstandigheden en eerlijke arbeidsvoorwaarden onontbeerlijk. Hiervoor zijn dan ook veel wettelijke bepalingen die werkgevers moeten naleven.

De OR heeft op dit gebied een flinke vinger in de pap. Veel regelingen over arbo en arbeidsvoorwaarden zijn instemmingsplichtig. Zonder instemming kan de bestuurder zijn plannen in principe niet uitvoeren.

In het algemeen heeft uw achterban grote belangstelling voor arbo en arbeidsomstandigheden. Van werktijden tot ziekteverzuim en pensioenregelingen. Als OR moet u daar natuurlijk gebruik van maken. Dat doet u door intensief overleg met de werknemers te plegen en hun visie te vertalen in beleid. Benadruk

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.