Wat als een werknemer niet op het werk kan komen door het weer?

26 juli 2019

Wat zijn de regels als een werknemer door slechte weersomstandigheden, zoals hevige sneeuwval, niet op het werk kan komen?

In principe zijn werknemers ook bij slecht weer gewoon verplicht om te komen werken. Vaak kunt u dit soort situaties in onderling overleg met de werknemer oplossen. Als de werknemer bijvoorbeeld geen belangrijke afspraken heeft op die dag en andere mensen niet van hem afhankelijk zijn, is het gebruikelijk om hem de mogelijkheid te geven om thuis te werken.

Bedrijfsrisico's

Voor werknemers die bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs werken, is dit lastiger te realiseren. Zij zullen voor hun werk waarschijnlijk gewoon naar hun werkplek moeten reizen. Uit de rechtspraak blijkt dat normale bedrijfsrisico’s – zoals weersomstandigheden waardoor werken onmogelijk is – voor rekening van de werkgever komen. Dat geldt dus ook als u de werknemer gewoon op het werk verwacht, maar hij vanwege het weer niet kan komen.

Vakantiedagen inzetten

Geeft u aan dat de werknemer thuis mag blijven, dan kost dit de werknemer in principe geen vakantiedag. Besluit de werknemer zelf om – na overleg met zijn leidinggevende – niet naar het werk te komen, dan gaat dit meestal wel van zijn vakantiedagen af. In de (collectieve) arbeidsvoorwaarden kunnen hier afspraken over zijn gemaakt.

Vorstverlet

Er zijn ook organisaties waar het werk bij slechte weersomstandigheden stil kan komen te liggen, denk bijvoorbeeld aan de bouw, waarvoor er een cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra is.

Sinds 1 januari 2020 geldt de Regeling onwerkbaar weer. Daarin staat wanneer sprake is van onwerkbaar weer en hoeveel wachtdagen er gelden. Ook staat erin dat wanneer een werkgever geen loon hoeft door te betalen.