Arbeidsomstandigheden

De arbeidsomstandigheden van een onderneming bepalen de arbeidsbelasting op de individuele werknemer. Werkdruk, werktijden, werkhouding en werkplek zijn factoren die van invloed zijn op de arbeidsomstandigheden. Deze factoren kunnen zowel fysieke als psychische invloed hebben op werknemers. De werkgever moet beleid hebben om de arbeidsomstandigheden zo aangenaam mogelijk te maken.

De overheid houdt hier ook toezicht op. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft diverse aandachtsgebieden. Ze houdt bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid van werknemers in de gaten, maar ook werk- en rusttijden. De Nederlandse arbeidsinspectie streeft, onder andere met het oog op de vergrijzing, ook naar duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Nieuws

Samenwerken in een Sociaal Medisch Team

01-05-2024

De arboprofessional in een wat grotere organisatie werkt regelmatig samen met andere deskundigen. Zo zijn bij het verzuim- en re-integratieb...

OR moet arbeidsomstandigheden kritisch bewaken

19-04-2024

Ondernemingsraden doen er goed aan om zowel het beleid rond arbeidsomstandigheden, als de handhaving ervan en de communicatie erover eens kr...

Bestuurder en OR moeten beide waken voor risico werkdruk

17-04-2024

De bestuurder en de ondernemingsraad (OR) moeten zich allebei inspannen om werkstress bij werknemers tegen te gaan. Werkdruk is één van de m...

Veiligheid van liften hangt af van goed onderhoud

03-04-2024

Hoewel ongelukken met liften gelukkig zelden voorkomen, is dat wel afhankelijk van goed onderhoud en tijdige vervanging. Als arboprofessiona...

Recent verschenen