€ 150.000 boete na dodelijk bedrijfsongeval

10 december 2015 | Door redactie

Als een werkgever zijn werknemers aan arbeidsrisico’s blootstelt, bestaat de kans dat hij op de blaren moet zitten. Zo kreeg een werkgever onlangs een boete van € 150.000 – waarvan € 75.000 voorwaardelijk – opgelegd na een bedrijfsongeval waarbij twee werknemers het leven lieten.

In een zaak bij de rechtbank Oost-Brabant stond ter discussie of en op welke manier een werkgever moest boeten voor de dood van twee werknemers, die waren omgekomen tijdens risicovolle werkzaamheden. Na onder meer het horen van getuigen stelde de rechter uiteindelijk dat de werkgever schuldig was aan de twee overlijdensgevallen en bovendien zijn verplichtingen uit de Arbowet niet was nagekomen (door wetsartikel 32 te overtreden).

Bedrijfsongeval door onvoldoende arbomaatregelen

De rechter oordeelde dat de werkgever zeer onvoorzichtig, onachtzaam en onzorgvuldig had gehandeld bij de manier waarop hij de twee werknemers arbeid liet verrichten. De werknemers waren omgekomen na werk in een reactorvat waar grote hoeveelheden argongas aanwezig waren. De werkgever had meer maatregelen moeten treffen om een bedrijfsongeval te voorkomen en de veiligheid van werknemers te garanderen. De rechter rekende de werkgever de ernstige tekortkomingen in het arbobeleid en het (nabestaanden)leed dat hierdoor was ontstaan, zwaar aan.

Uiteindelijke boete lager dan strafeis

De overtreding van de Arbowet kostte de werkgever € 25.000 en als straf voor dood door schuld moest hij een boete van € 125.000 betalen. Van die boete gold € 75.000 als voorwaardelijk. De eis van de officier van justitie lag hoger dan de totale boete van € 150.000, maar de rechter woog mee dat de werkgever niet eerder was veroordeeld, volledige medewerking verleende aan het onderzoek van Inspectie SZW (tool) en zich goed opstelde tegenover de nabestaanden.
Rechtbank Oost-Brabant, 23 november 2015, ECLI (verkort): 6619