Meer ongevalsmeldingen voor Inspectie SZW

26 mei 2016 | Door redactie

In 2015 zijn er 3.650 ongevallen gemeld bij Inspectie SZW: een stijging van 3,7% ten opzichte van 2014. Wel waren er minder dodelijke ongevallen. Dit meldt de instantie in haar jaarverslag van 2015.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat het aantal slachtoffers van onderzochte ernstige arbeidsongevallen is gestegen, met 2,7% naar 2.165. Bij 51 slachtoffers had het ongeval een dodelijke afloop. De slachtoffers van bedrijfsongevallen zijn relatief vaak oudere of juist jongere werknemers, uitzendkracht en niet-Nederlands. In het jaarverslag van 2014 waarschuwde de Inspectie al voor de risico’s van taalbarrières. De arbeidsrisico’s zijn groter in organisaties die Nederlands als voertaal hanteren en instructies niet in andere talen verschaffen.

Toenemende productie kan tot meer ongevallen leiden

In eerdere jaren was er sprake van een afname van de onderzochte meldingsplichtige ongevallen (tool). Dat hier nu een einde aan is gekomen, hangt volgens Inspectie SZW mogelijk samen met het einde van de recessie en de bijbehorende toename van de productie. De kans is groot dat er daardoor meer ongevallen zullen plaatsvinden, maar dat het risico per werknemer hetzelfde blijft. Sinds 2013 heeft Inspectie SZW de mogelijkheid om organisaties te beboeten die meldingsplichtige ongevallen niet melden. In het jaarverslag komt naar voren dat zo’n boete regelmatig voorkomt.

Vluchtelingen zijn aandachtspunt voor Inspectie SZW

Op het gebied van boetes valt verder op dat er in 2015 meer boetes zijn opgelegd voor illegale tewerkstelling en onderbetaling. Schijnconstructies die hiertoe leiden, krijgen extra aandacht sinds de inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies. Sommige groepen, zoals vluchtelingen en migranten, lopen een groter risico op arbeidsuitbuiting en onderbetaling. Inspectie SZW houdt de situatie van deze groepen dan ook in de gaten, zeker omdat hun aantallen flink toenemen.