Ook aansprakelijk bij ongeval van vrijwilliger

10 juni 2011 | Door redactie

Maakt uw organisatie regelmatig gebruik van de diensten van vrijwilligers? Dan kan het voorkomen dat één van deze vrijwilligers een ongeluk krijgt op de werkplek. Uw werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de organisatie, ook voor vrijwilligers. Maar betekent dit ook dat hij aansprakelijk kan worden gesteld als een vrijwilliger iets overkomt tijdens het werk?

Een rechtszaak liet onlangs zien dat de zogenoemde zorgplicht van de werkgever ook voor vrijwilligers van toepassing is. In de zaak verrichte een vrouw al enige tijd op vrijwillige basis werk in een manege. Ze kreeg hiervoor niet betaald, maar kon tegen een gereduceerd tarief beschikken over een paard. Op verzoek van de manegehouder testte de vrouw een paard om te bepalen of het geschikt was voor het vierspanteam. Tijdens het testen viel de vrijwilligster van het paard en liep hierdoor blijvend letsel op. Ze stelde de manege aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade. De vrijwilligster deed hier een beroep op de zorgplicht van de werkgever voor werknemers en andere werkzame personen binnen de organisatie. De kantonrechter stelde haar in het gelijk.

Hobby of arbeidsovereenkomst

De manegehouder ging hiertegen in hoger beroep. Hij beweerde dat de vrouw slechts incidenteel vrijwilligerswerk verrichtte bij wijze van hobby. De vrijwilligster werd er niet voor betaald en kon zelf kiezen of zij de werkzaamheden uit wilde voeren. De rechter oordeelde echter dat het testen van het paard wel als een taak kon worden gezien die mensen met een arbeidsovereenkomst zouden verrichten. Dit betekent dus ook dat de manegehouder een zorgplicht had voor de vrijwilligster en dat hij haar goed had moeten voorlichten over de arbeidsrisico’s.
Gerechtshof Amsterdam, 29 maart 2011, LJN: BQ2718