Verplicht meewerken aan onderzoek arbeidsongeval

12 juli 2019 | Door redactie

Werkgevers zijn verplicht mee te werken als Inspectie SZW een onderzoek instelt naar een arbeidsongeval. De werkgever moet de inspecteur toegang geven tot alle relevante informatie en bedrijfsruimtes en helpen bij het onderzoek. En uiteraard mag niemand het onderzoek hinderen.

Lees ook het nieuwsartikel Werkgever kan zelf oorzaak arbeidsongeval onderzoeken

Het horen van getuigen en betrokkenen is bijna altijd onderdeel van het onderzoek. De inspecteur kan dus vragen om een lijst van werknemers die getuige waren. De werkgever moet de inspecteur desgevraagd helpen om met hen in contact te komen. Het is belangrijk om erop te letten dat de privacy van de getuigen wordt beschermd. Vraag de werkgever om een aparte, afgesloten ruimte te regelen voor het horen van getuigen en andere betrokkenen. In principe doen alleen inspecteurs van Inspectie SZW onderzoek naar een ernstig ongeval. Maar als de inspecteur het nodig vindt, kan hij andere opsporingsdiensten, zoals de politie, bij het onderzoek betrekken.

Zet plaats van arbeidsongeval duidelijk af

Werkgever en werknemers mogen zo min mogelijk veranderen aan de locatie van het arbeidsongeval, zodat de inspecteur een goed beeld krijgt van wat er is voorgevallen. Voorkom bijvoorbeeld dat een defecte machine of afgebroken onderdelen meteen worden afgevoerd. Het is vaak beter als tijdelijk niemand op of in de buurt van de ongevalsplaats werkt. Dan is er ook de minste kans dat er iets wezenlijks verandert. Zet desnoods de plaats van het ongeval duidelijk af, zodat het eruitziet als verboden terrein. Soms is dat ook noodzakelijk als de arbeidsomstandigheden er nog onveilig zijn.

Werkgever kan arbeidsongeval ook zelf onderzoeken

Besluit Inspectie SZW naar aanleiding van een melding dat het niet nodig is om het ongeval te onderzoeken? Dan kan de werkgever zelf een onderzoek instellen naar de toedracht van het ongeval. Dat is wettelijk niet verplicht, maar het kan wel nuttige informatie opleveren voor het arbobeleid. Alleen als duidelijk is wat er is gebeurd en waardoor, kan de werkgever maatregelen nemen voor de preventie van dit soort arbeidsongevallen. Laat het interne onderzoek uitvoeren door een deskundige, zoals een bedrijfsarts of veiligheidskundige. Betrokken werknemers of derden moeten vrijuit hun verhaal kunnen doen.