VERDIEPINGSARTIKEL

Ook tijdelijke werknemers goed beschermen

16 maart 2021 5 minuten Door redactie

Uitzendkrachten zijn relatief vaak slachtoffer van arbeidsongevallen. Maar dit geldt ook voor andere ‘ongewone’ werkenden. Arbeidsorganisaties schieten dus nogal eens tekort in hun zorg voor deze groep werkenden. Dit komt vaak door gebrek aan aandacht of actuele kennis, met risico’s als gevolg. Wat moet u als arbo-adviseur weten?

Iedereen met een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling van uw werkgever is voor de Arbowet een werknemer. Die moet gezond en veilig kunnen werken. De definitie van werknemer in het eerste artikel van de Arbowet omvat óók een uitzendkracht, officieel iemand die aan uw organisatie “ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid”. Bij een arbeidsongeval

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.