Arbeidsongeval

Arbeidsongevallen of bedrijfsongevallen overkomen een werknemer door of tijdens de uitoefening van zijn werk. Zo'n ongeval kan plaatsvinden in het bedrijfspand, maar ook als een werknemer onderweg is voor het werk of als hij ergens anders aan het werk is. Het is aan te raden elk arbeidsongeval of bijna-ongeval, hoe klein ook, op een lijst bij te houden en in de administratie (tool) te bewaren. In sommige gevallen is dit verplicht.

Tellen ongevallen tijdens woon-werkverkeer ook als arbeidsongeval?

Ongevallen tijdens woon-werkverkeer vallen buiten de definitie arbeidsongeval. U hoeft deze dus niet te melden of te registreren.

Moet alle arbeidsongevallen gemeld worden bij de Arbeidsinspectie?

Arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, moeten verplicht gemeld worden aan de Arbeidsinspectie. Die zal, na een kort feitenonderzoek ter plaatse, in de meeste gevallen besluiten dat de werkgever zelf een onderzoek moet instellen en een verbeterplan aan haar moet voorleggen. Samen vormen deze twee onderdelen de werkgeversrapportage.

Nieuws

Onhandig gedrag collega bij schokkende gebeurtenis

18-07-2024

Bij een schokkende gebeurtenis op het werk, zoals een arbeidsongeval of een bedreiging, spelen collega’s een belangrijke rol bij de verwerki...

Werkgever kan zelf oorzaak arbeidsongeval onderzoeken

20-06-2024

Het hing al een tijdje in de lucht, maar vanaf nu moeten werkgevers ook zelf onderzoek doen naar de oorzaak van een meldingsplichtig arbeids...

Meer werknemers verzuimen vanwege incidenten op werk

16-05-2024

Werknemers bij brandweer en politie hebben het vaakst te maken met incidenten die leiden tot verzuim. Dat blijkt uit de meest recente cijfer...

Veranderingen in Arbowet door Verzamelwet SZW 2025

10-04-2024

Op dit moment ligt de Verzamelwet SZW 2025 ter internetconsultatie. Dit is een verzameling van kleine wetstechnische en redactionele aanpass...