Eén maand aanzegtermijn voor tijdelijk contract

5 maart 2014 | Door redactie

De bestuurder is vanaf 1 juli 2014 waarschijnlijk verplicht om een aanzegtermijn te hanteren. Daardoor moet hij werknemers met een tijdelijk contract straks ten minste één maand van tevoren laten weten of hij het contract wel of niet verlengt. De werknemer kan aanspraak maken op een vergoeding als de bestuurder niets laat horen of te laat is. Dit staat in het wetsvoorstel Werk en zekerheid, waarmee de Tweede Kamer onlangs mee heeft ingestemd.

Door het invoeren van de aanzegtermijn is de bestuurder straks verplicht om de beëindiging of verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ten minste één maand voor afloop van de overeenkomst schriftelijk aan de werknemer te laten weten. Verlengt de bestuurder de arbeidsovereenkomst, dan moet hij in dit bericht ook de voorwaarden van de verlenging melden. Vergeet hij de voorwaarden te vermelden, dan gelden automatisch de voorwaarden van het vorige tijdelijke contract.

Verplichte aanzegtermijn voor tijdelijke contracten van zes maanden

Deze verplichte aanzegtermijn geldt alleen voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. De bestuurder hoeft de werknemer niet schriftelijk in te lichten over het einde van zijn contract als de einddatum afhangt van bijvoorbeeld het eind van een project. Het is dan immers lastig om van tevoren al een einddatum te bepalen.

Werknemer moet beroep doen op vergoeding bij te laat aanzeggen

Is de bestuurder te laat met het aanzeggen van de beëindiging of verlenging of vergeet hij de aanzegtermijn helemaal, dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen van één maandsalaris naar rato. Is de werkgever bijvoorbeeld twee weken te laat met aanzeggen, dan moet hij de werknemer twee weken loon uitbetalen. De werknemer moet hierop dan wel zelf binnen twee maanden na het einde van het contract een beroep doen.

Aanzegtermijn treedt al op 1 juli 2014 in werking

In het bericht ‘Kamer keurt Wet werk en zekerheid goed’ kon u al lezen dat de Tweede Kamer akkoord is gegaan met het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Door deze wet veranderen enkele wetten omtrent flexkrachten en wordt het ontslagrecht hervormd. Als de Eerste Kamer instemt, gaan de maatregelen omtrent flexkrachten, zoals de invoering van de aanzegtermijn en het verdwijnen van de proeftijd en het concurrentiebeding in tijdelijke contracten, al per 1 juli 2014 in. De hervorming van het ontslagrecht en de inkorting van de ketenbepaling treden pas per 1 juli 2015 in werking.
Houd de wijzigingen met uw OR goed in de gaten en informeer alvast bij de bestuurder of hij zich bewust is van de veranderingen die mogelijk al op korte termijn plaatsvinden.