Langere arbeidsovereenkomst toch mogelijk?

30 juli 2015 | Door redactie

Na een eerste kortdurende arbeidsovereenkomst een langjarige tweede arbeidsovereenkomst aan gaan met uw werknemer, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, behoort niet tot de mogelijkheden. Hier kan binnenkort verandering in komen. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen.

Het idee achter de motie (pdf) is dat door de verkorting van de ketenbepaling werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk vaak eerder hun baan zullen kwijtraken. Om werkgevers en werknemers tegemoet te komen, zou de mogelijkheid van een meerjarig tweede tijdelijk contract een goede tussenweg kunnen zijn om met de nieuwe ketenbepaling om te gaan. Als werkgever kunt u dan eerst een kortdurend tijdelijk contract sluiten met een werknemer en hem vervolgens nog een langdurend tijdelijk contract van bijvoorbeeld drie tot vijf jaar aanbieden. Op die manier zou het mogelijk zijn om de maximale duur van de ketenbepaling (sinds 1 juli 2015 maximaal twee jaar) te overschrijden.

Langjarige arbeidsovereenkomst kunt u in de praktijk al overeenkomen

Op dit moment is het al mogelijk om met een werknemer een eerste langjarige arbeidsovereenkomst van minimaal 24 maanden te sluiten die van rechtswege eindigt. Deze arbeidsovereenkomst mag dan nog één keer (direct aansluitend) verlengd worden met een periode van maximaal drie maanden, zonder dat er recht op een vast contract ontstaat. U kunt hier bijvoorbeeld gebruik van maken als u een werknemer in dienst neemt voor een project. 

Sociale partners zien geen brood in pannen

Het is overigens nog niet zeker dat de motie om een meerjarig tweede tijdelijk contract te sluiten ook daadwerkelijk in werking treedt. Hoewel de Tweede Kamer een voorstander is van het plan, liet minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief (pdf) eerder weten dat de sociale partners het voorstel niet vinden passen binnen de afspraken die zijn gemaakt in het sociaal akkoord en die hebben geleid tot de Wet werk en zekerheid.