Na uitdiensttreding geen afrekening leasecontract

14 december 2017 | Door redactie

Mag een werkgever een vergoeding in rekening brengen wanneer het leasecontract van een ex-werknemer nog niet is beëindigd? De Rechtbank Midden-Nederland deed hierover uitspraak en vond dat goed werkgeverschap daarbij een rol speelt.

In deze zaak had een werkneemster per 1 juli 2016 haar arbeidsovereenkomst (tool) opgezegd. Voor het gebruik van een leaseauto gold een gebruikersovereenkomst. Vanaf het opzeggingsmoment liep het leasecontract tussen de werkgever en de leasemaatschappij (tool) nog 44,5 maand. De ex-werkneemster werd geconfronteerd met een eindafrekening van haar werkgever van ruim € 10.000. De vraag aan de kantonrechter was of het terecht is dat de werkgever deze vergoeding aan de werkneemster vraagt.

Regels leaseauto in bedrijfsautoregeling

Op de gebruikersovereenkomst was een bedrijfsautoregeling van toepassing. Daarin stond dat wanneer de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt, hij de keuze had uit de volgende drie mogelijkheden:

  • de auto meenemen naar de nieuwe werkgever;
  • de kosten van vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst betalen;
  • de auto doorgeven aan een andere werknemer binnen de onderneming van de oude werkgever.

In dit geval ging de leaseauto over aan een andere werknemer. De reden dat de ex-werkneemster de eindafrekening van haar werkgever kreeg, was omdat de eigen bijdrage van de andere werknemer vanwege aanvullende intern vastgestelde regels een stuk lager lag dan die van de ex-werkneemster. De ex-werkneemster was niet op de hoogte van deze regels en stapte naar de rechter.

Goed werkgeverschap betekent belangen werknemer behartigen

De rechter vond dat de ex-werkneemster de vergoeding niet hoefde te betalen. Goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever de belangen van de werknemer zal behartigen bij het aangaan van een leasecontract. Dit principe zorgt er ook voor dat eventuele bijkomende kosten niet voor rekening van een werknemer komen. De ex-werkneemster was niet op de hoogte van de afwijkende regeling die de werkgever zelf had bepaald, waardoor de eigen bijdrage voor de andere werknemer lager uitviel. Volgens de rechter mocht de werkneemster er op basis van de gebruikersovereenkomst vanuit gaan dat zij geen vergoeding verschuldigd zou zijn.
Rechtbank Midden-Nederland, 8 november 2017, ECLI (verkort): 5818