Nieuw arbeidscontract na functiewijziging?

14 juni 2016 | Door redactie

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer tussentijds wijzigt, ontstaat er niet automatisch een nieuw contract dat meetelt in de ketenbepaling. Dit is alleen het geval als de werkgever de einddatum van het contract verder opschuift of als dit nadrukkelijk de bedoeling van de werkgever en de werknemer is. Zo oordeelde Rechtbank Limburg onlangs.

In de zaak had een werknemer een tijdelijk contract van 1 augustus 2015 tot en met 31 december 2015 als administratief juridisch medewerker. Op 1 september 2015 kreeg de werknemer een hogere functie en werd zijn arbeidsduur gewijzigd van 24 naar 28 uur per week. Volgens de werknemer was er hierdoor een nieuw contract ontstaan dat mee moest tellen in de ketenbepaling. De werkgever was het hier niet mee eens en stelde dat er slechts sprake was van een wijziging van de arbeidsovereenkomst (tool).

Nieuwe arbeidsovereenkomst bij nieuwe einddatum

Toen de zaak voor de rechter kwam, oordeelde hij dat een tussentijdse wijziging van de arbeidsovereenkomst niet automatisch betekent dat er een nieuw contract ontstaat. Ook niet als een werknemer andere werkzaamheden gaat verrichten, zoals bij een functiewijziging (tool). Er ontstaat wel een nieuwe arbeidsovereenkomst als de einddatum van het contract wordt opgeschoven, maar dat was in deze zaak niet het geval. De arbeidsovereenkomst zou – ook na de functiewijziging – nog  steeds eindigen op 31 december 2015.

Geen nieuwe arbeidsovereenkomst door tussentijdse wijziging

De rechter overwoog ook nog dat het niet de bedoeling van de werkgever was om een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten. Ze waren bijvoorbeeld niet nadrukkelijk overeengekomen dat de functiewijziging als een nieuwe arbeidsovereenkomst gold. Door de tussentijdse wijziging was er dus geen nieuw contract ontstaan.
Kantonrechter Maastricht, 27 mei 2016, ECLI (verkort): 4499