NOW-regeling is nu voor meer organisaties bruikbaar

5 mei 2020 | Door redactie

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is op enkele punten aangepast. Individuele werkmaatschappijen van concerns kunnen onder voorwaarden nu ook gebruikmaken van de subsidieregeling.

Eerder kondigde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al aan de NOW op een aantal punten te willen wijzigen. De aanpassingen zijn nu via een besluit in de regeling doorgevoerd. Voortaan is de NOW ook bruikbaar voor individuele werkmaatschappijen van een concern met minder dan 20% omzetverlies. De werkmaatschappij (met eigen rechtspersoonlijkheid) moet dan zelf kampen met een omzetverlies van minstens 20%. Dit bewijst zij met een accountantsverklaring. De afwijkende regel voor individuele bv’s geldt niet voor concerns met minstens 20% omzetverlies; zij berekenen het omzetverlies en de tegemoetkoming op concernniveau.

Aanvullende voorwaarden voor bv’s van concern

Om de tegemoetkoming in de loonkosten te kunnen ontvangen, moet de werkmaatschappij voldoen aan extra voorwaarden. Deze zijn terug te vinden in het wijzigingsbesluit (pdf). Zo is onder meer bepaald dat de werkmaatschappij de NOW niet kan gebruiken als zij een personeels-bv is en dat zij een overeenkomst over werkbehoud moet sluiten met werknemersvertegenwoordigers. Bovendien moet het concern vóór de aanvraag verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de (aandeelhouders)vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Ook hier behoort de accountant op te controleren. Hoe die accountantscontroles precies gaan plaatsvinden, werken de betrokken partijen nog verder uit.

Gegevens NOW-aanvrager kunnen openbaar worden

Verder zijn de volgende zaken gewijzigd in de NOW:

  • Een werkgever stemt in met het eventueel openbaar maken van informatie die hij verstrekt heeft aan UWV bij de aanvraag en gegevens uit zijn subsidiedossier.
  • Een werkgever met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeft niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren.
  • De loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkten wordt niet verrekend met het subsidiebedrag.