Ontslaan zieke tijdens proeftijd kan soms niet

12 oktober 2010 | Door redactie

Het ontslagverbod wegens ziekte geldt niet tijdens de proeftijd, maar een werknemer tijdens zijn proeftijd ontslaan vanwege een chronische ziekte is discriminatie en mag alsnog niet. Alleen als blijkt dat een werknemer vanwege die ziekte ongeschikt is voor het werk, mag ontslag volgen. Dat blijkt ook weer uit een recente rechtszaak bij de rechtbank in Utrecht.

Tijdens de proeftijd kunnen een werkgever en een werknemer in principe gemakkelijk van elkaar af. De ontslagverboden gelden niet tijdens een proeftijd en er is ook geen opzegtermijn van toepassing. Een ontslag tijdens de proeftijd zal alleen in uitzonderlijke situaties ongeldig zijn.

Zo’n uitzonderlijke situatie deed zich onlangs voor bij een onderneming in Nieuwegein. De onderneming had een arbeidscontract afgesloten met een nieuwe accountmanager. Deze man kreeg echter de avond na de ondertekening hartproblemen. Hij zou niet per 1 maart 2010, de beoogde ingangsdatum van het contract, kunnen beginnen met werken. De verzuimverzekering van de werkgever wilde in deze situatie niet uitkeren, omdat de man al ziek was voor zijn indiensttreding. Daarom beëindigde de werkgever nog voor de ingang van de proeftijd het contract.

Ontslag vanwege ziekte

Volgens de rechter had dat in principe gemogen, ware het niet dat er sprake was van bijzondere omstandigheden. De werkgever had de man graag willen aannemen, maar had daarvan afgezien omdat het erop leek dat hij chronisch ziek zou zijn. Dat kwam volgens de rechter neer op discriminatie vanwege een handicap of chronische ziekte. En dat is verboden, ook tijdens een proeftijd! Het ontslag was daarom ongeldig.
Rechtbank Utrecht, 21 mei 2010, LJN: BM5297