Private arbeidsrecht straks ook voor ambtenaar

1 november 2016 | Door redactie

De Eerste Kamer stemt volgende week over een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat voor een groot deel van de ambtenaren straks hetzelfde arbeidsrecht geldt als voor werknemers in de marktsector.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren moet de verschillen tussen ambtenaren en werknemers in de marktsector verkleinen. Als het wetsvoorstel ingaat, zal voor ongeveer 80% van de ambtenaren straks de regels uit het Burgerlijk Wetboek gelden. Daarnaast krijgen zij dan geen publieksrechtelijke eenzijdige aanstelling meer, maar gaan zij een tweezijdige civiele arbeidsovereenkomst aan. De arbeidsovereenkomst is dan het resultaat van wederzijdse instemming met de arbeidsvoorwaarden.

Aantal bijzondere regels voor ambtenaren blijven bestaan

Een deel van de regels die verbonden zijn aan het bijzondere karakter van het werken bij de overheid blijven wel bestaan. Dit is geregeld in een nieuwe Ambtenarenwet en komt bovenop het private arbeidsrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het afleggen van een eed en belofte en niet om zaken die tot het arbeidsvoorwaardenoverleg behoren. Het ziet ernaar uit dat een meerderheid van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel zal instemmen. Het traject voor de invoering van de nieuwe regels moet per 2017 ingaan.