Wanneer kunt u betaling subsidie NOW verwachten?

14 april 2020 | Door redactie

Organisaties kunnen door de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen van UWV. Omdat zij vanwege de coronacrisis het geld snel nodig hebben, betaalt UWV zo spoedig mogelijk een voorschot op het subsidiebedrag uit.

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) regelt voor werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten voor 3 kalendermaanden. De bedoeling is dat een werkgever snel na zijn subsidieaanvraag een voorschot van 80% op het subsidiebedrag ontvangt. Officieel moet UWV binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag beslissen over de subsidie en overgaan tot betaling. Er is echter voorgenomen om dit vlugger te doen, namelijk binnen 2 à 4 weken. Tot dusver blijkt dit haalbaar voor het instituut: al enkele dagen na het openen van de NOW-regeling ontvingen duizenden werkgevers het eerste deel van het voorschot.

Termijnen NOW voor voorschot, doorgeven omzet en afronding

UWV betaalt het voorschot uit in drie termijnen. Tussen de betalingen zit ongeveer een maand. Op het deel van de tegemoetkoming dat daarna nog resteert, moet de werkgever wat langer wachten. Binnen 24 weken na afloop van de 3 doorgegeven maanden met verwacht omzetverlies meldt de werkgever bij UWV wat het precieze omzetverlies is geweest. In de NOW staat dat UWV vervolgens 52 weken heeft om het definitieve subsidiebedrag vast te stellen. Veel werkgevers zullen binnen 22 weken uitsluitsel krijgen, maar UWV kan bij twijfels meer tijd nodig hebben voor controles.

Definitief subsidiebedrag kan nog even op zich laten wachten

In theorie is het dus mogelijk dat een werkgever die subsidie aanvraagt voor omzetverlies in mei, juni en juli, pas in augustus 2021 hoort wat de definitieve tegemoetkoming is. Is de werkgever zelf laat met het melden van het omzetverlies, dan ontvangt hij het bedrag in het slechtste geval begin 2022.
Het is overigens verre van zeker dat de werkgever de overige 20% van het oorspronkelijk bepaalde subsidiebedrag op zijn rekening gestort krijgt. Als bijvoorbeeld het omzetverlies anders was dan verwacht of de loonsom na januari 2020 is gedaald, wordt het definitieve bedrag aangepast.