Wat kwam er terecht van arbeidsplannen verkiezingen 2017?

Politieke partijen verkondigen vóór de Tweede Kamerverkiezingen altijd grootse plannen, maar in de praktijk blijken die lastig te realiseren. Wat is er terechtgekomen van de verkiezingsplannen in 2017 voor personeel en arbeid en wat kunt u nu in 2021 verwachten?

9 maart 2021 | Door redactie

Ook voor de komende verkiezingen hebben de partijen allerlei plannen bedacht voor werkgevers en werknemers (artikel). De partijen die na de verkiezingen de coalitie gaan vormen, proberen deze plannen samen te brengen in een regeerakkoord. Bij de onderhandelingen hiervoor sneuvelen veel maatregelen van individuele partijen. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen kregen VVD, PVV, D66 en CDA de meeste stemmen. Zij hebben hun arbeidsmarktplannen voor een deel niet waargemaakt.

Verkiezingen 2017: andere contractregels, minder ziektelasten

Zo wilden de partijen een kortere duur van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van werknemers voor (kleine) werkgevers – een voornemen dat ook voor de komende verkiezingen weer in veel verkiezingsprogramma’s is terug te vinden – maar dat bleek in de praktijk niet haalbaar. D66 wilde het vaste contract als enige type arbeidscontract overhouden, VVD stelde een tijdelijke contractduur van vijf jaar voor, CDA opperde een basisverzekering voor álle werkenden en PVV pleitte voor het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. Al deze voorstellen gingen in rook op.

Regeerakkoord 2017: WAB, geboorteverlof en pensioenen

Een plan van VVD en CDA dat wél in de praktijk is gebracht, is een aanpassing van het ontslagrecht om een kantonrechter meer ruimte te geven voor ontslag (via de i-grond). En zoals D66 wenste, hebben werknemers sinds vorig jaar recht op de transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Deze maatregelen waren onderdeel van het regeerakkoord 2017. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) was een gevolg van het regeerakkoord, net als de invoering van het (aanvullend) geboorteverlof en de aangekondigde hervorming van het pensioenstelsel. Toch is ook een deel van het regeerakkoord niet gerealiseerd, zoals nieuwe regels voor zzp’ers en wijzigingen in de WIA.

Verkiezingen 2021: minder flex en onzekerheid, meer leren

Om vast te stellen welke arbeidsmarktplannen na de verkiezingen een kans maken, is het goed om na te gaan waar veel partijen het min of meer over eens zijn. Dat zijn in ieder geval deze punten:

  • Het minimumloon moet omhoog.
  • De gemaakte afspraken over de pensioenhervormingen worden uitgevoerd.
  • Maatregelen voor een leven lang ontwikkelen krijgen prioriteit.
  • De inzet van arbeidsmigranten wordt veel meer gereguleerd.
  • Sociale zekerheid wordt gericht op alle werkenden en niet alleen op werknemers.
  • De flexibilisering van de arbeidsmarkt vraagt om rigoureuze ingrepen.