Zekerheid én flexibiliteit door vierjarige tussenbaan

27 oktober 2017 | Door redactie

Werkgevers die op zoek zijn naar meer flexibiliteit én zekerheid, kunnen werknemers een 'tussenbaan' aanbieden. In de nieuwe cao voor supermarkten zijn afspraken gemaakt over zo’n meerjarig tijdelijk contract.

Vakbonden CNV en FNV hebben met de werkgevers in de levensmiddelendetailhandel een akkoord bereikt over de nieuwe Cao Supermarkten, al is deze nog niet definitief. In de cao, die op zo’n 300.000 werknemers van toepassing is, is een afspraak gemaakt over de duur van arbeidsovereenkomsten. Werkgevers gaan tijdelijke contracten die vier jaar duren aanbieden. Deze tussenbaan – ook wel doorgroeibaan genoemd – kan als opstap dienen richting een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (tool). Werkgevers (actief in de supermarktbranche of niet) kunnen nu ook al zo’n meerjarige tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden als dit het eerste contract van een werknemer betreft. Er ontstaat daarbij geen recht op een vast contract. Een tweede (of derde) tijdelijk contract kan alleen voor meerdere jaren worden afgesloten als hiervoor in de cao een afwijkende ketenbepaling is afgesproken.

Naast contract ook een persoonlijke leerrekening

Vakbonden houden normaal gesproken het vaste contract als richtlijn aan, maar gezien het hoge percentage flexcontracten in de supermarktbranche lijkt de afspraak in dit geval weinig kwaad te kunnen. De tussenbaan moet het gat tussen vast en flex enigszins dichten. De werkgever zit niet direct aan de werknemer vast, terwijl de werknemer langer heeft om zich te ontwikkelen en bewijzen. Werknemers die meer dan 12 uur per week in dienst zijn, krijgen daarbij een eigen leerrekening: een persoonlijk budget (tool) dat ze kunnen besteden aan opleiding. Werkgevers vinden de tussenbaan ook een optie voor andere cao’s, vakbonden vooralsnog niet.

Nieuwe kabinet voor langere tijdelijke contracten

Ook het nieuwe kabinet lijkt langere tijdelijke contracten te willen bevorderen om uiteindelijk meer perspectief te creëren. In het regeerakkoord staat dat werknemers straks pas weer na drie jaar recht krijgen op een vast contract en dat werkgevers in een eerste meerjarige arbeidsovereenkomst een proeftijd van drie maanden kunnen vastleggen.