Ziek en toch druk met verhuizing

3 juni 2011 | Door redactie

Als u merkt dat een zieke werknemer wel heel erg druk is met zijn verhuizing, denkt u misschien dat dit ontslag op staande voet rechtvaardigt. Toch moet u hiermee oppassen. De kantonrechter in Leeuwarden zette onlangs een streep door een ontslag op staande voet, omdat de werkgever de arbodienst niet had ingeschakeld.

De werknemer had zich met griep en verkoudheid ziek gemeld. Collega’s hadden hem tijdens zijn ziekmelding echter zien verhuizen, waarop de werkgever besloot om de werknemer op staande voet te ontslaan. Toen de zaak voor de rechter kwam, gaf deze aan dat het niet aan de werkgever is om de arbeidsongeschiktheid van de werknemer te beoordelen. Als een werkgever vermoedt dat een werknemer niet echt ziek is, moet hij de arbodienst inschakelen om de werknemer te laten controleren. Dat had de werkgever in deze zaak nagelaten.

Loon opschorten

Het feit dat een werknemer tijdens ziekte verhuiswerkzaamheden doet, is nog geen reden voor ontslag op staande voet. Hoe een zieke werknemer zijn tijd doorbrengt, gaat de werkgever in principe niet aan, zo gaf de rechter aan. Dit neemt niet weg dat er redenen kunnen zijn om de loondoorbetaling tijdens ziekte te stoppen of op te schorten. 

Genezing belemmeren

De werkgever had het loon mogen opschorten of stopzetten als hij had kunnen bewijzen dat de werknemer door zijn verhuisactiviteiten zijn genezing aantoonbaar zou belemmeren of vertragen. Zelfs als de werknemer met de verhuizing zijn genezing zou hebben belemmerd of vertraagd, had hij niet mogen worden ontslagen. Hij had alleen geen aanspraak meer gemaakt op loon. Het ontslag op staande voet was dus onterecht.
Kantonrechter Leeuwarden, 23 maart 2011, LJN: BP9862