Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd op projectbasis

Overeenkomst

MS Word 63.75 kb

publicatiedatum 08-08-2019

Download deze tool
In een projectovereenkomst geeft u aan voor welk project de werknemer in dienst wordt genomen. Ook omschrijft u welke werkzaamheden hij in het kader van dit project gaat uitvoeren. Daarnaast moet uit dit contract duidelijk blijken wanneer het eindigt, ook als u vooraf niet precies weet wanneer het project voltooid wordt. Met behulp van dit voorbeeldcontract vermijdt u onnodige vragen en discussie.